Närbild på händer. Två unga flickor håller hand.
Foto: Ewa Almqvist /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Könsstympning av flickor och kvinnor ger men för livet

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att frånta flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sina liv. En del flickor könsstympas för att de ska bli attraktiva på äktenskapsmarknaden. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Fler än 10 000 flickor könsstympas varje dag

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att förändra förtryckande strukturer, öka religiösa ledares kunskap kring könsstympning och förändra skadliga och destruktiva normer kring makt, våld och sexualitet.

Såhär kan din gåva göra skillnad:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer som utbildas i sakfrågorna och i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar i sin tur för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.
  • Spar- och självhjälpsgrupper som skapar tryggare försörjning, så att könsstympning inte blir en källa till inkomst.

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan könsstympning

Könsstympning är en djupt rotad tradition som, liksom alla traditioner, är mycket svår att ändra på. Det är en sedvänja som varje dag försätter kvinnor och flickor i en livsfarlig situation och orsakar men för livet. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Act Svenska kyrkan arbetar, tillsammans med lokala partner runt om i världen, mot könsstympning och för en ökad medvetenheten kring könsrelaterat våld. Genom att samarbeta med religiösa aktörer och människor på plats är det möjligt att skapa en effektiv och långsiktig förändring. Flickor och pojkar, kvinnor och män, erbjuds utbildning där de skadliga effekterna av kvinnlig könsstympning lyfts och diskuteras.

Tillsammans kämpar vi mot könsstympning och för alla flickors rätt till sin egen kropp. Alla barn, oavsett kön, är oändligt värdefulla!

300 kr räcker till att en vuxen stödperson under en månad kan hjälpa flickor från könsstympning i Tanzania. Flickor som riskerar könsstympning behöver hjälp att fly till ett säkert boende, där de kan få stöd att förändra sina föräldrars beslut.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

En flicka står i ett ökenliknande landskap, hon blickar bort från kameran.

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sina egna liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett omfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag