Försörjning och klimaträttvisa

Byutveckling och skolgång i Egypten

Tillsammans med lokal partner arbetar Act Svenska kyrkan för kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande på den egyptiska landsbygden.

På den egyptiska landsbygden finns många byar som varken har skolor, sophantering eller ordentliga vägar. Människor har inte fått lära sig att läsa och skriva, och flickor diskrimineras i stora delar av samhället. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala partner för att stötta befolkningen. Det handlar exempelvis om jordbruksutveckling och småföretagande, men också om utbildning i läs- och skrivkunnighet och om att stärka kvinnors och flickors rättigheter.

Alla insatser utgår från de lokala behoven och fältarbetarna som leder arbetet rekryteras från närområdet. De engagerar i sin tur andra lokala aktörer och invånare, och planerar arbetet tillsammans med dem. På så sätt får människor möjlighet att utkräva ansvar av de lokala myndigheterna och själva skapa den förändring de vill se i sitt närområde.

Tack vare arbetet finns nu fler hälsovårdskliniker, den kvinnliga könsstympningen har minskat, många fler flickor går i skolan och fler människor har arbete. 

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning i organisering till lokala ledare, så att de kan planera och leda byns projekt.
  • Hälsoutbildning och arbete mot könsstympning.
  • Yrkesutbildningar i bland annat sömnad, snickeri och hårfrisering.
  • Kurser i läskunnighet.
  • Påverkansarbete mot myndigheter.
  • Rent vatten, bättre vägar m.m.
Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna bär sitt barn på ryggen.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.