Två män brukar sin jord.
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.

Den livsavgörande miljön

För att skapa en hållbar miljö måste vi kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatförändringar. I Etiopien är kampen för miljön och klimatet en stor del av utvecklingsarbetet, bland annat genom viktiga satsningar på ekologiskt jordbruk och för att skydda skogarna. Skogarna behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att hindra jorderosion. Och inte minst behövs de för klimatet.

Tillsammans med lokala partner arbetar Act Svenska kyrkan med att implementera nya, hållbara grödor, bygga bevattningskanaler och utbilda jordbrukare som vill minska sin miljöpåverkan och skydda den livsviktiga naturskogen. Det är avgörande att människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Klimat- och matosäker region

Klimatförändringar har påverkat försörjningsmöjligheter och matsäkerheten för miljontals människor över hela världen, särskilt för de som är beroende av småskaligt jordbruk och lever i torra områden. Torrperioder i Etiopien är inget nytt, men utöver de vanliga utmaningarna leder klimatförändringarna till mycket mer oförutsägbara och extrema väder. Mat- och livsmedelsförsörjningen är en stor utmaning i flera av de etiopiska regioner där Act Svenska kyrkans partner finns.

En viktig del av arbetet i Etiopien är självhjälpsgrupper där kvinnor får lära sig odlingstekniker, ekonomihantering, demokrati och ledarskap. Grupperna gör att kvinnorna kan förbättra sin ekonomiska situation och höja statusen för kvinnor i samhället. Act Svenska kyrkans projekt för jämställdhet, hållbarhet och försörjning har varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tagit efter modellen.

Arbetet bidrar till:

  • Krisförebyggande genom utbildning i torktåliga, snabbväxande grödor och växelbruk samt bygge av nya vattenvägar, dammar och skydd mot förorenat dricksvatten.
  • Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
  • Skydd av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten.
  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och nya hållbara grödor.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.
Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna bär sitt barn på ryggen.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.