Kvinna i i Uanga står böjd över en planta.
Foto: Ewa Almqvist /Ikon

Institutionellt givande

Bidrag från institutionella givare är en förutsättning för att Act Svenska kyrkan ska kunna fortsätta med vår verksamhet. Institutionella givare är mycket viktiga för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella utvecklings- och biståndsaktör och en av Sveriges största insamlande organisationer. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga över hela värden arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrof. 

Som insamlande biståndsaktör är Act svenska kyrkan beroende av ekonomiskt stöd från partner och givare. Institutionella givande är mycket viktigt för Act Svenska kyrkan, ca 45% av de totala intäkterna år 2021 var bidrag från institutionella givare.

Institutionella givare

Act Svenska kyrkan är strategisk partner till Sida och har stöd från Sida CIVSAM, Sida HUM, Sida Info/Kom samt från svenska ambassaden i Etiopien. Act Svenska kyrkan leder ett innovativt finansieringsprojekt i Uganda och Kenya med stöd av Sida.Vi får också del av medel från EU (DEVCO, ECHO samt EU Trust fund i Colombia). Vi har ramavtal med Radiohjälpen, stöd från flera stiftelser samt Svenska institutet/Creative force. 

Finansieringen är en nödvändighet för att vi ska kunna bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2023 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023 Foto: Magdalena Vogt

Institutional donors

Contributions from institutional donors are subject for Act Church of Sweden to continue our work. Institutional donors are very important to Act Church of Sweden.

Två kvinnor som pratar med varandra.

Det här gör vi

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Två kvinnor skördar potatis.

Så hanteras din gåva

Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige. Det garanterar att dina pengar används på rätt sätt.