Journalistresor

Act Svenska kyrkan anordnar med jämna mellanrum studieresor för journalister till länder där vi har verksamhet. Tillsammans med biståndsorganisationen Diakonia anordnas studieresor till Israel och Palestina.

Resa till Israel och Palestina

Syftet med studieresan till Israel och Palestina är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter. Vi går bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Svenska kyrkan och Diakonia har lång erfarenhet av att arbeta för fred och försoning i regionen, med de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i fokus.

Vi arbetar nära israeliska och palestinska civilsamhällesaktörer som människorättsorganisationer och religiösa institutioner (kristna, judiska och muslimska), samt med FN-organ och andra internationella aktörer. Under studieresan träffar vi flera av dessa.

Vi träffar andra aktörer som verkar i området. Exempel på sådana är palestinska och israeliska journalister, myndighetsrepresentanter och politiker, men också människor som lever mitt i konflikten, som exempelvis bosättare och palestinska flyktingar. Utan att göra anspråk på att förmedla en heltäckande bild, strävar vi efter att lyssna till en mångfald av röster. Svenska kyrkan och Diakonia delar nödvändigtvis inte de åsikter eller analyser som uttrycks av personer vi möter under resan.

Stipendium

Vi erbjuder stipendium i de fall där redaktionerna inte står för journalistens kostnader. Stipendiet täcker resa och uppehälle.

Resorna har genomförts sedan 2006 bland annat på uppmaning av lokala kyrkoledare i Jerusalem att komma och se situationen med egna ögon. Det finns inga krav på motprestationer, till exempel publiceringar.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete i Israel och Palestina

Övriga länder

Act Svenska kyrkan anordnar studieresor för journalister till länder där vi bedriver långsiktigt utvecklingsarbete och humanitära insatser. Deltagarna besöker olika projekt i arbetet med att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det gäller bland annat flyktingarbete, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och att öka tillgången på mat och hantera de utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

Studieresorna har tidigare gått till Colombia, Etiopien, Uganda, Tanzania, Kambodja, Myanmar och Sydafrika.

Stipendium

Vi erbjuder stipendium i de fall där redaktionerna inte står för journalistens kostnader. Stipendiet täcker resa och uppehälle.

Klassisk stadsbild Jerusalem

Journalistresa Israel och Palestina

Act Svenska kyrkan och Diakonia anordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 5–12 november.