Två män står och tittar på får.
Foto: Stian Larsen
Fred och demokrati

Följeslagarprogrammet

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du driven och bra på att informera och inspirera? Vill du vara internationell observatör och verka för rättvisa och fred? Då kan följeslagarprogrammet i Palestina och Israel vara något för dig.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI, Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel) drivs av Kyrkornas Världsråd. Act Svenska kyrkan är en av organisationerna bakom den svenska delen av det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, som samordnas av Sveriges Kristna Råd.

Som följeslagare fungerar du som en internationell observatör. Syftet med programmet är att följeslagare från hela världen genom sin närvaro ska bidra till att dämpa våldet, och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Sprider kunskap och ökar engagemanget

Som följeslagare vistas du under tre månader i Palestina och Israel på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. Du bor tillsammans med människor från olika länder med olika bakgrund och ålder.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. I fält samlar de sedan information och skriver reserapporter, för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete.

Stödjer arbetet för en lösning av konflikten

Följeslagarna tar inte ställning för någon av parterna i konflikten utan försöker som utomstående part stödja arbetet för en lösning av konflikten. Däremot är följeslagarna inte neutrala gentemot brott mot folkrätten. 

Läs reserapporter och hitta mer information på Följeslagarprogrammets hemsida 

Läs mer om det internationella arbetet på den internationella hemsidan (EAPPI)  

Följ också följeslagarna på Twitter, Instagram eller Facebook

En följeslagare pratar med en man som vaktar sina får.

Ansök till att bli följeslagare

Följeslagare rekryteras två gånger per år. För att bli aktuell som följeslagare måste du vid utresan ha fyllt 25 år, och du bör inte ha fyllt 70 år.

I förgrunden taggtråd och längre bort syns en by.

Vanliga frågor

Vad gör en följeslagare? Är följeslagarna mänskliga sköldar? Är arbetet som följeslagare farligt? Måste man vara kristen för att vara följeslagare? Här hittar du vanliga frågor om det Ekumeniska följeslagarprogrammet.