En flicka står i ett ökenliknande landskap, hon blickar bort från kameran.
Foto: Helena Goldon /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sina egna liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett omfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Könsstympning är förbjudet enligt lag i Tanzania. Trots det stympas fortfarande ungefär 30 till 60 procent av flickorna, beroende på vilket område de bor i, och det uppskattas att 7,9 miljoner kvinnor och flickor i Tanzania har genomgått könsstympning. Det är en djupt rotad tradition som är mycket svår att ändra på.

Act Svenska kyrkan stödjer ett stort nätverk av kyrkor i Tanzania, som engagerar sig helhjärtat i arbetet mot kvinnlig könsstympning. Att med hjälp av lokala aktörer bryta tystnaden, sprida kunskap och påverka på alla nivåer, är en nyckel för att uppnå förändring. Genom att utbilda såväl ungdomar som vuxna i farorna med övergreppen och driva  påverkansarbete på flera olika platser i samhället, blir förändringen effektiv och långsiktig.

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar och religiösa ledare. På hälsokliniker får till exempel mammor information i samband med vaccinering av sina döttrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer över religionsgränserna, som får utbildning i sakfrågorna samt i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar sedan för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.
  • Stöd till spar- och självhjälpsgrupper för att ge kvinnor ekonomisk egenmakt vilket är en viktig del för att uppnå jämställdhet. Grupperna utbildas också kring könsrelaterat våld och rättigheter.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.