Foto: Magnus Aronson /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Nätverk mot sexuella övergrepp på barn

I Filippinerna lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Många barn lever helt eller delvis sina liv på gatan i stad eller på landsbygd. Barn som lever i den här utsattheten löper stor risk att bli utsatta för sexuella övergrepp.

Filippinerna har under lång tid klassats som världens epicenter för sexhandel av barn. Tack vare påverkansarbete från Act Svenska kyrkans lokala samarbetspartners, systerkyrkor och civilsamhällesorganisationer finns i dag tydliga lagar som förbjuder sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. Men under de senaste året har utvecklingen lett till att övergreppen alltmer förekommer online.

Under coronapandemins karantän och lock-downs har efterfrågan på digitalt pornografiskt innehåll på barn ökat globalt och det har lett till att desperata, isolerade familjer i fattigdom utnyttjas. Det är inte ovanligt att anhöriga tvingas eller lockas att exponera sina barn.

Act Svenska kyrkan har valt att fokusera arbetet för barn i Filippinerna på den här problematiken. Genom att samordna alla våra lokala partner på Filippinerna möjliggör vi en kraftsamling för att förhindra sexhandel med barn online.

Arbetet bidrar till:

  • Nätverk för lokala aktörer på Filippinerna för att förebygga övergrepp av barn.
  • Utbildning av kyrkoanställda, ungdomsledare, barngrupper och föräldrar i medvetenhet om livestreamade övergrepp på barn. De uppmanas att vara observanta och får kunskap om hur de kan upptäcka om barn har utsatts eller riskerar att utsättas.
  • Information till barnen om deras rättigheter och om var de kunde vända sig ifall de behövde hjälp.  

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.