Ung kvinna samlar ved för matlagning.
Foto: Alexander Öbom /Ikon
Fred och demokrati

Klimat och jämställdhet för fred i Sydsudan

Act Svenska kyrkan arbetar både humanitärt och långsiktigt i och runt Sydsudan. Utvecklingsarbetet handlar om konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter samt att stärka det civila samhället i kampen för ett fredligt, demokratiskt land.

Sydsudan är en ung nation som blev självständig 2011. Det politiska läget är spänt och väpnade konflikter mellan rebellgrupper och regeringsarmén avlöser varandra. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem. Samtidigt förvärras problemen av  klimatförändringarna. 

Act Svenska kyrkan har ständig kontakt med lokala partnerorganisationer och systerkyrkor om utmaningarna i landet. Mest utsatta är kvinnor och barn. Sexuellt våld är utbrett och används som vapen i konflikten.

Över en miljon barn i Sydsudan går inte i skolan. Barnäktenskap är vanligt förekommande och unga pojkar riskerar hela tiden att bli rekryterade in i armén. Många barn tvingas också stanna hemma från skolan och hjälpa till med jordbruket, boskapen eller jobba i farliga gruvor för att familjen ska klara sin försörjning. 

Act Svenska kyrkan arbetar för att förhindra barnarbete genom att genom olika projekt ge föräldrarna möjlighet till en inkomst. Barnen behöver inte sättas i arbete för att hjälpa till att försörja familjen, utan kan i stället fortsätta att gå i skolan.

Våra partner arbetar även med att rusta upp skolor och se till att både flickor och pojkar få gå till skolan. I samarbete med lärare och föräldrar arbetar partner för att öka medvetenheten om barns rätt till skola och utbildning.

Act Svenska kyrkan arbetar humanitärt i och runt Sydsudan, men bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter och för att stärka det civila samhället. Stora delar av arbetet sker bland internflyktingar som måste starta om hela sina liv. 

Att skapa rättvis fred är helt avgörande och något som präglar alla våra insatser på både kortare och längre sikt.

Arbetet bidrar till:

  • Stöd till människor i Sydsudans största delstat Jonglei, där fattigdomen är stor.
  • Partners arbete för att fredsavtalet ska implementeras.
  • Informationskampanjer om barnäktenskap som har räddat flickor från tvångsäktenskap.
  • Utbildning i barns rättigheter för föräldrar, lärare och skolledningar. Det handlar om att också flickor ska få gå i skolan och inte giftas bort.
  • Skoltoaletter och mensskydd, två saker som är helt avgörande för att flickor ska våga gå i skolan.
  • Fredsklubbar för barn i byar och flyktingläger. På så sätt får barn och ungdomar från olika folkgrupper lära sig att lösa konflikter.
  • Nya brunnar med rent vatten, samt utbildning i hygien för att förhindra vattenburna sjukdomar.
  • Nytt utsäde och utbildning i bättre jordbruksmetoder.
  • Spar- och lånegrupper som ger människor möjlighet att till exempel starta småföretag eller göra sjukhusbesök.
Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Tre kvinnor håller i varsin get.

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten och tak över huvudet, också ser till sociala och psykologiska behov. Människor ska gå från att överleva till att leva!

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.