Nyheter från Act Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS

Hur firar du 150 år av internationellt engagemang under nästa år?

Publicerad

Nästa år är det 150 år sen Svenska kyrkans Mission startades och det vill vi naturligtvis uppmärksamma! Planering pågår redan i bland annat Göteborgs stift, arkivet och Skara. Det kommer även tas fram nya historiskt viktiga bilder till sommarens fotoutställning!

Alternativ på kollektvädjan till söndagens rikskollekt

Publicerad

Situationen i Gaza fortsätter att intensifieras och skapa ofantligt lidande för civilbefolkningen. Därför finns nu två förslag på kollektvädjan till söndagens rikskollekt. En som handlar om situationen i Gaza och en som kopplar till söndagens texter.

Överge inte de mest utsatta länderna

Publicerad

Sveriges bistånd är under förändring och stödet till många länder där behoven är stora hotas. Det är fortfarande möjligt att påverka förändringarna – din röst är viktig!