En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.
Foto: Malin Wrigstad /Ikon
Engagera dig

Utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan

Välkommen att söka till Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 18–30 år. Du får dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Filippinerna eller Tanzania. Sista ansökningsdag för utbytesprogrammet 2024 är 15 mars.

Ung i den världsvida kyrkan är Act Svenska kyrkans utbytesprogram som har funnits i olika skepnader sedan 1990-talet.  

Utbytet är ömsesidigt. Varje höst reser 12–16 deltagare från Sverige till samverkanskyrkorna i Filippinerna och Tanzania. Ytterligare en samverkanskyrka kommer att erbjudas 2025.  Varje vår kommer lika många deltagare från samverkanskyrkorna till Sverige och Svenska kyrkan. 

En resa som denna kan inget annat än att få en att utvecklas som person och det är främst människornas förtjänst och hela konceptet med att få ta del av en annan familjs vardag.

Utbytesdeltagare 2020

Utbytet görs mellan kyrkorna, det är alltså inte så att den som rest iväg som utbytesdeltagare sedan själv förväntas vara värd för en utbytesdeltagare. (Men det går ofta att ordna för den som vill!).

Målet med utbytet är att ge unga människor möjlighet att mötas och dela erfarenheter, reflektera över livet, tron och kyrkans uppdrag i världen. Du får möta människor i kyrkan, organisationer och i lokalsamhället. Du har stora möjligheter att forma din utbytestid efter dina egna intressen och de människor du får möta.

Du som söker till programmet ska:

 • vara mellan 18 och 30 år, 
 • vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan. Vi ser gärna att du är medlem i Svenska Kyrkans Unga.  
 • vara ansvarstagande och självständig
 • ha ett intresse för internationella frågor

Du måste behärska engelska. För vissa länder krävs grundläggande kunskaper i spanska. 

Som deltagare i Ung i den världsvida kyrkan är du en ambassadör för Svenska kyrkan och en del av Svenska kyrkans arbete med kyrkorelationer. 

När du och de andra anländer till utbyteslandet får ni några dagars introduktion till landet och kyrkan av den person som samordnar utbytet på plats. Sedan placeras du i en värdförsamling, oftast tillsammans med en annan utbytesdeltagare. Ofta är ni i flera olika värdförsamlingar under utbytestiden. Du får lära känna människorna i församlingen och i samhället och dela den verksamhet som finns i kyrkan. 

I din värdförsamling har du vanligtvis en kontaktperson, men du är själv ansvarig för hur du planerar och använder din tid och för att fylla den med besök, aktiviteter och möten med människor.

Det är nödvändigt att du är:

 • aktiv och självständig
 • öppen och har förmåga att möta en annan kultur
 • ansvarstagande,
 • kan skapa goda relationer med andra

Det vanligaste boendet är värdfamilj, men det förekommer också annat boende. Boendet kan se väldigt olika ut, både mellan de olika länderna och inom samma land. Du får vara beredd på allt ifrån att bo i egen lägenhet med anställd personal, till att dela säng med andra i ett hus utan el. 

 • Innan du reser ut får du gå två förberedelsekurser; en helg i maj och två veckor i augusti. Under sommaren innan du ska resa ut förväntar vi oss också att du på egen hand tar reda på mer om ditt utbytesland och din värdkyrka. 
 • Utbytet pågår under tre månader, september - november.
 • Utbytet avslutas genom en hemkomstkurs i december och en fördjupningskurs i januari. Kurserna är en viktig del av utbytestiden och det är obligatorisk närvaro under alla kurserna i sin helhet. Samtliga kurser genomförs på Stiftsgården Rättvik som fått i uppdrag av Act Svenska kyrkan att genomföra utbytesprogrammet.
 • Ansökningshandlingarna består av ett personligt brev, en ansökningsblankett och en församlingsrekommendation. Ansökan skickar du till din stiftskontaktperson. Har du frågor om ansökan, kontakta din stiftskontaktperson. 

Utbytesprogrammet bekostar resan till ditt utbytesland, visum, vaccinationer, försäkring, kurser och resor till och från kurserna i Sverige.

Inför utresan får du en mindre summa fickpengar som bidrag till lokaltransporter, mat och kommunikation. Du betalar inte någon egeninsats för att delta i programmet, men du får räkna med att fickpengarna inte täcker alla dina utgifter under utbytestiden helt.

Mer information får du på förberedelsekursen.

Efter hemkomstkurserna är det dags för dig att sprida dina erfarenheter på olika sätt i ditt stift och dina egna sammanhang. Du förväntas avsätta tid för detta under vårterminen.

Det fortsatta arbetet kan bestå i någon eller några månaders anställning i stiftet, medverkan i olika evenemang, att hålla i föreläsningar eller workshops vid sidan av jobb eller studier. Det kan också handla om hjälp i värdskapet för vårens internationella deltagare. Detta diskuterar du med din stiftskontaktperson.

Du är också en viktig resurs för Act Svenska kyrkans arbete på riksnivå. Dina erfarenheter är viktiga för det arbetet och vi försöker på olika sätt ta vara på dem och dig. 

Så söker du till utbytesprogrammet

Ansökan till utbytesprogrammet sker via ditt stift. Din ansökan består av tre delar:

Den tredelade ansökan skickar du till ditt stifts kontaktperson (se lista nedan). Om du har frågor om din ansökan, hör av dig till stiftskontaktpersonen.

Kontaktpersoner i stiften

Kontakta din stiftskontaktperson för att ställa frågor om ansökan eller ditt vidare arbete i stiftet efter hemkomsten. 

Om du har andra frågor eller hör till något av de stift som för närvarande inte deltar i utbytesprogrammet och vill söka till utbytet, kontakta ungidenvarldsvidakyrkan@svenskakyrkan.se. Deltagande sker då i mån av plats. 

Anders Stenbäck
Mejl: anders.stenback@svenskakyrkan.se
Telefon: 031-7713036
Box 11937
404 39 Göteborg

Susanne Karlsson 
Mejl: susanne.karlsson4@svenskakyrkan.se 
Telefon: 076-13 66 928 

Box 94 
871 22 Härnösand  

Jenny Ragnarsson 
Mejl: jenny.ragnarsson@svenskakyrkan.se 
Telefon: 054-172428 
Adress: Karlstad stift 
Box 186 
65105 Karlstad 

Örjan Wenehult 
Mejl: orjan.wenehult@svenskakyrkan.se

Telefon: 0730636961 
Adress: Linköpings stift 
Box 1367 
581 13 Linköping  

Anders Sandberg
Mejl: anders.sandberg@svenskakyrkan.se
Telefon 0910-725 735
Adress: Stiftsgården Brännavägen 25 Skellefteå
931 44 Skellefteå 

Per Kristiansson
Mejl: per.kristiansson@svenskakyrkan.se
Telefon: 070-81 32 433
Adress: Lunds stift
Box 32
221 00 Lund

Gudrun Norrfjärd 
Mejl: gudrun.norrfjard@svenskakyrkan.se 
Telefon: 070-85 85 086 
Adress: Skara stift 
Box 173 
532 23  Skara 

Margareta Wennlund
Mejl: margareta.wennlund@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-508 94 000
Adress: Stockholms stiftskansli
Box 163 06
103 25 Stockholm

Anne Falk
Mejl: anne.falk@svenskakyrkan.se
Telefon: 0152-234 18
Adress: Strängnäs stift
Box 84
645 22 Strängnäs

Camilla Zacco 
Mejl: camilla.zacco@svenskakyrkan.se 
Telefon: 072 201 66 15 
Adress: Uppsala Stift 
Box 1314 
75143 Uppsala

Bimbi Ollberg
Mejl: bimbi.olleberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 049-84 049 29
Adress: Visby stift
Box 1334
621 24 Visby

Nils Åberg
Mejl: nils.aberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 021-17 85 43 eller 070-525 67 33
Adress: Västerås stift
Box 7
721 03  Västerås

Jakob Wikström
Mejl: jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0470-77 38 24
Adress: Växjö stift
Box 527
351 06 Växjö

Ta emot en utbytesdeltagare

Är du aktiv i en församling kan du och församlingen vara med och ta emot en utbytesdeltagare från något av våra länder. Mer information om detta hittar du på Kornet under ämnet Act Svenska kyrkan och menyrubriken Engagera dig.