En man står och förklarar något, i förgrunden syns två personer med Act Svenska kyrkans logotyp på ryggen.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Utsänd personal

Genom lokala samarbetspartners finns Act Svenska kyrkan på plats både före, under och efter en katastrof i världen. Vi tror på att en hållbar förändring skapas genom lokala aktörer.

Act Svenska kyrkan redan finns på plats när katastrofer inträffar och snabbt kan mobilisera resurser där de behoven är som störst. Tillsammans med våra partners är vi närvarande i varje steg på vägen, för att återuppbygga samhället. 

Långvarigt arbete runtom i världen 

Sedan mitten av 1800-talet har Svenska kyrkan sänt ut medarbetare på olika håll i världen, till att börja med till Sydafrika och dagens Zimbabwe. I början handlade det om att bilda kyrkor och bygga upp sjukvård och skolor. De utsända kallades då för missionärer. Dagens utsända samarbetar med lokal personal. 
 
Efter hand som kyrkorna blev självständiga och fick egna ledare fick de utsända andra uppgifter. Svenska kyrkans utlandspersonal arbetar idag tillsammans med lokala kolleger, ofta i en kyrka, ibland i en organisation eller i ett ekumeniskt nätverk. För närvarande arbetar en handfull personer utsända från Act Svenska kyrkan hos någon partner.  

Vi skickar personal när den efterfrågas 

När Act Svenska kyrkan sänder ut personal från Sverige i dag beror det på att någon kyrka eller annan samarbetspartner önskar det. De kan behöva en yrkeskompetens under en viss tid för att till exempel förstärka en del av sitt eget arbete.

Kom i kontakt med utsända

När det hänt något i världen så ställer gärna våra utsända upp på intervjuer. Kontakta Act Svenska kyrkans pressekreterare för att höra om vi har personal på plats i aktuell region.

Specialister på kortare uppdrag

Tidigare har Act Svenska kyrkan uppkallat en psykosocial personalpool redo att resa ut där katastrofen inträffar. En personalpool vars primära syfte var att bidra med kapacitetsutvecklande insatser för partner och lokalsamhällen i krisdrabbade länder/kontexter. I dagsläget är denna pool inte verksam. Däremot har Act Svenska kyrkan kvar kontakter till konsulter som bland annat är experter inom psykosocialt arbete och som anställs för enskilda uppdrag. Detta skedde senast i samband till vårt stöd för Ukraina. Act Svenska kyrkan stödjer även konsulter i flera världsdelar i deras uppdrag att koordinera psykosociala nätverk. Kapacitetsutvecklande insatser som t.ex. genomförts via psykosociala poolen, genomförs också av kanslipersonal.

En viktig del av arbetet är att göra den drabbade befolkningen delaktig, både när det gäller att bestämma vilken hjälp som behövs och att sedan genomföra arbetet.