En kvinna med en leverans packad i kartonger.
Foto: Ain Media
Fred och demokrati

Mobila kliniker och livsviktig vård i Palestina

Alla människor har rätt till vård, även under konflikter och ockupation. Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem, som specialiserat sig på avancerad cancervård för människor som bor på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och i Gaza.

Kriget i Gaza, som utbröt efter Hamas terrorattck mot Israel den 7 oktober, har gjort det omöjligt för människor från Gaza att få vård vid Augusta Victoria-sjukhuset. Dessutom har det blivit ännu svårare än tidigare för människor på Västbanken, inklusive östra Jerusalem att söka vård vid sjukhuset.

På Västbanken och i Gaza är det även i vanliga fall mycket svårt för palestinier, som lever isolerat under ockupation, att få vård. Det saknas sjukhus och människors rörelsefrihet är mycket begränsad. 

Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria­-sjukhusets arbete med att ge människor den vård som alla har rätt till. Vid sjukhuset finns specialister inom avancerad cancervård och dialys. Det finns också en avdelning för cancersjuka barn samt särskilda mammografibussar, vilket ger personalen möjlighet att besöka kvinnor som inte kan ta sig till sjukhuset själva. Det finns även en psykosocial mottagning vid sjukhuset med socialarbetare som ger råd och stöd åt patienter och deras familjer.

Arbetet bidrar till:

  • Cancervård för palestinier på Västbanken och i Gaza med en särskild vårdavdelning för cancersjuka barn. Beredskap finns att ta emot patienter från Gaza så fort dessa ges tillträde. Sedan krigets utbrott har inga palestinska patienter under behandling kunnat resa till sjukhuset för att få vård och mediciner.
  • Mobila enheter för mammografi som söker upp kvinnorna i deras hembyar, för undersökningar och för att sprida kunskap om bröstcancer, som är den näst vanligaste dödsorsaken bland palestinska kvinnor.
  • Psykosocial mottagning med socialarbetare som ger rådgivning åt patienter och deras familjer. 
  • Dialysavdelning, även för barn, en avdelning för behandling av diabetes och en för vård av äldre.
Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

En mur med taggtråd. En fågel flyger över mörkblå himmel i bakgrunden.

Israel och Palestina

Svenska kyrkan arbetar för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina och ger katastrofhjälp och stöd till yrkesutbildning och hälso- och sjukvård.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.