En låda med texten Boite a suggetions - förslagslåda sitter på en väg, i bakgrunden syns ett skjul.
Foto: Djoen Besselink/Ikon

Lämna synpunkter och klagomål

För att kunna ta vårt ansvar tar Act Svenska kyrkan gärna emot synpunkter och klagomål på vårt arbete. Både från dig som ger och dig som tar emot.

Du har rätt att klaga

Alla grupper: samarbetspartner, medarbetare, människor som får del av vårt stöd, givare och övriga engagerade har rätt att komma med synpunkter och klaga om Act Svenska kyrkan inte lever upp till sina åtaganden.

Alla klagomål som kommer in till Act Svenska kyrkans e-postadress för klagomål hanteras enligt våra riktlinjer för hantering av klagomål (pdf, 14 sidor). 

Vi tar emot klagomål som handlar om brister i vårt internationella arbete eller brott mot vår internationella uppförandekod (pdf, 6 sidor).

Riktlinjerna kopplar till vår antikorruptionspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå (pdf, 2 sidor) och våra interna system för att hantera klagomål från vår egen personal gällande anställnings- och arbetsmiljöfrågor.

Riktlinjerna ligger även i linje med ACT-alliansens klagomålshantering.

Så lämnar du klagomål

Vill du lämna en synpunkt på Act Svenska kyrkan? 

Kontakta Svenska kyrkans växel 018-169600 eller skicka  complaints.internationalwork@svenskakyrkan.se.

Vill du lämna ett formellt klagomål, gör så här:

Mer information finns i vårt formulär för klagomål (pdf)