Splitscreen lucia och barnbrud.
Foto: True North /Ikon
Julinsamlingen

Bryt en tradition

Julinsamlingen är nu avslutad. tillsammans samlade vi in drygt 42 miljoner till arbetet för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tack!

Julinsamlingen Bryt en tradition avslutades på trettondedag jul och resultatet blev sammanlagt 42 165 000 kronor. Fantastiskt! Läs mer om kampanjresultatet.

 

Om Julinsamlingen Bryt en tradition

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också skadliga traditioner som fråntar flickor rätten till sin kropp och sitt liv.

Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 10000 flickor könsstympas och 30000 flickor gifts bort – varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

Två personer håller hand

Skyddsnät mot könsstympning 300 kr

I Tanzania stödjer Act Svenska kyrkan arbetet mot könsstympning. 300 kr räcker till att en vuxen stödperson under en månad kan utbilda flickor om deras rättigheter och motverka övergreppet.

Tre flickor går bredvid varandra. En håller upp ett finger i luften för att påpeka något.

Familjerätt: Juridisk hjälp 150 kr

Jämställda lagar, och kunskap om dessa, behövs för att säkerställa att barn inte gifts bort och att flickor och pojkar har samma rätt att ärva och äga mark. 150 kr räcker till familjerättsutbildning för en person i Palestina.

Workshop mot barnäktenskap 750 kr

750 kronor räcker till att 25 tonårsflickor i Indien kan delta på en dagsworkshop om farorna med barnäktenskap. Tillsammans blir de starka och kan stå upp för sin rätt att inte giftas bort.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

Studiobild på flicka som är lucia.

Lucia bröt en tradition

Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv, sin tro och sin värdighet. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Tre flickor i skolålder. En flicka håller upp ett finger.

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag! Det kan vi aldrig acceptera.

Hur vill du ge?

  • Bli månadsgivare
  • Swish 9001223
  • Bankgiro 900-1223
  • Plusgiro 90 01 22-3
  • Från utlandet
    SWIFT/BIC: NDEASESS,
    IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Läs om hur din gåva hanteras

Var med och berätta om julinsamlingen

Tåtra med jordgubbar och grädde. På tårtan står det Act Svenska kyrkan.

Material till kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.