Ett gäng ungdomar står på rad med sina mobiltelefoner i handen.
Foto: Shutterstock

Riktlinjer för sociala medier

Sociala medier är idag en självklar del av mångas liv. Plattformarna innebär dock både personuppgifts- och datahantering som varje användare bör vara medveten om. På den här sidan sammanfattas hur och varför Act Svenska kyrkan använder sociala medier.

Så använder Act Svenska kyrkan sociala medier

Act Svenska kyrkan finns på sociala medier som Facebook och Instagram för att öka kännedomen om och svara på frågor om vårt gemensamma arbete. Innehållet som publiceras är exempelvis inlägg om utvecklingsprojekt, humanitära katastrofinsatser eller nationella insamlingsaktiviteter.

Med vår kommunikation och marknadsföring på sociala medier vill vi få fler att engagera sig genom att ge en gåva, dela eller kommentera våra inlägg. Act Svenska kyrkan vill samtidigt bidra till en trygg mötesplats där människor kan samtala om engagemang och alla människors rätt till ett värdigt liv på ett respektfullt sätt.

Act Svenska kyrkan använder sociala medier för annonsering och marknadsföring

Act Svenska kyrkan använder marknadsföring på sociala medier mot specifika målgrupper för att skapa mer relevant annonsering för målgrupperna samt för att öka räckvidden för våra budskap och därmed nå grupper som vi annars inte når i vår kommunikation. Genom detta får vi bland annat en ökad kännedom samt en ökad insamling till vårt arbete.

Act Svenska kyrkan riktar och anpassar marknadsföringen efter tidigare surfande och givarbeteende för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt insamlingsarbete. För att kunna rikta marknadsföringen krävs det att du som besökare har accepterat specifika kakor på webbplatsen för marknadsföring och sociala medier. Om du inte tillåter dessa kakor kommer du fortfarande att se annonser från Act Svenska kyrkan, men de kommer inte vara anpassade utifrån dina tidigare besök, aktivitet, gåvor eller köp. Det är ditt val om du vill dela din information. 

Riktad marknadsföring ger Act Svenska kyrkan bättre möjligheter att mäta resultatet av olika marknadsföringsinsatser och att anpassa samt optimera budskap och innehåll efter tidigare beteende. Det ger oss även möjlighet att utvärdera kostnadseffektiviteten av marknadsföringsinsatser och förbättra kommande kampanjer.

Under avsnittet ”Sidtransparens” på Facebook visas alla aktiva och tidigare annonser som har annonserats för Act Svenska kyrkan.

Så här modererar Act Svenska kyrkan kommentarer

Act Svenska kyrkan står upp för alla människors lika värde, därför har vi nolltolerans mot hat, hot och nedsättande kommentarer.

Den som skriver inlägg på Act Svenska kyrkans sida eller kommenterar på Act Svenska kyrkans inlägg eller annonser måste följa sidans gemenskapsregler. Våra konton, sidor samt kommentarsfält modereras löpande där våra redaktörer besvarar kommentarer och tar bort innehåll där det bedöms att någon av reglerna har brutits.

Användare som inte följer sidans regler kan komma att spärras/blockeras. Vid allvarliga överträdelser polisanmäls även händelsen.

 • Bryter mot svensk lag, exempelvis hets mot folkgrupp eller förtal.
 • Innehåller yttringar som utifrån diskrimineringsgrunderna kränker andra människor. I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Innehåller sådant som tydligt försöker utnyttja kommentarsfältet för en separat agenda.
 • Innehåller svordomar, glåpord eller förminskande och hatiska uttryck.
 • Innehåller länkar till andra sajter där innehållet inte kan granskas.
 • Innehåller reklam, annonser eller uppmaning till gåvor till andra organisationer.
 • Innehåller hot, hat eller otrevligheter som riktas mot Act Svenska kyrkans eller Svenska kyrkans medarbetare.
 • Innehåller påhopp eller hot mot organisation eller egendom.
 • Innehåller våldsskildringar.
 • Inte är relevanta för sidan eller inlägget (off topic).
 • Upprepas många gånger, delas på flera ställen eller är väldigt långa (spam).

Kyrkokansliet (Trossamfundet Svenska kyrkan) har utsett dataskyddsombud. Om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du mejla till: kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se.

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen församlingen. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Generella tips för användning av sociala medier

Tänk på följande när du interagerar med Act Svenska kyrkan eller andra konton på sociala medier:

 • Kommentarer och inlägg på sidan blir synliga för alla som besöker den.
 • Lämna aldrig ut privat information som exempelvis telefonnummer eller personnummer.
 • Undvik att dela känsliga personuppgifter som hälsa, religion, etnicitet, politiska åsikter, sexuell läggning etc.
 • Skydda gärna ditt eget konto med säkerhetsfunktionerna som finns på exempelvis Facebook för att undvika att förlora kontrollen över det.

Det är även viktigt att komma ihåg att de stora jättarna på sociala medier Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube), Twitter samt Microsoft (LinkedIn) alla är bolag med huvudkontor i USA och därmed inkluderar en specifik datahantering som innebär en högre risk för att du tappar kontrollen över dina personuppgifter.

Gilla eller följa sidor på Facebook

På Facebook kan du välja om du vill gilla eller följa sidor. Du kan när som helst välja att sluta gilla eller följa en sida.

 • När du "gillar" en sida visar du stöd för den och markerar att du vill se innehåll från den. Sidan visas med en gillamarkering i din profil. Ditt namn eller din profilbild kan visas på sidan eller i annonser om sidan.
 • När du "följer" en sida betyder det att du får uppdateringar från sidan i ditt nyhetsflöde utan att behöva gilla sidan.

Du kan också blockera sidor. När du blockerar en sida kan den sidan inte längre interagera med dina inlägg, gillamarkeringar eller svara på dina kommentarer. Du kan inte göra inlägg på sidan eller skicka meddelanden till sidan. Om du gillar sidan när du blockerar den slutar du automatiskt att gilla och följa den.

Någon sitter och arbetar på sin laptop.

Personuppgifter (GDPR)

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du ger en gåva eller på annat sätt kommer i kontakt med Act Svenska kyrkan.

Fem glada kvinnor.

Givarservice svarar på frågor

Har du frågor eller synpunkter på Act Svenska kyrkan? I alla frågor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice så hjälper vi dig.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.