Solnedgång över en fotbollsplan fylld med spelare.
Foto: Simon Stanford /Ikon

Ge en gåva genom Anslag

Genom ett anslag från budgeten kan församlingar, pastorat och stift stötta Act Svenska kyrkans arbete. Årligen återkommande anslag till Act Svenska kyrkan är grunden för att kunna ge långsiktigt och pålitligt stöd till systerkyrkor och samarbetsorganisationer i utsatta delar av världen.

Vad är anslag?

Anslag är när en församling, pastorat eller stift ger en summa pengar av sin verksamhetsbudget. Beslut om anslag tas vanligtvis av kyrkorådet i samband med verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Det går också att lämna förfrågan om anslag under pågående verksamhetsår. Särskilt i slutet av året kan det finns möjligheter att omfördela i budgeten, exempelvis på grund av inställda aktivitetskostnader.  

Tre argument för anslag

  1. Det är en del av vårt uppdrag som kyrka. Vi har ett ansvar att göra tro till handling. Vi är en del av Guds mission och arbetet för varje människas rätt till ett värdigt liv. När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa.
  2. Långsiktigt och pålitligt stöd. Årligen återkommande anslag till Act Svenska kyrkan är avgörande för att vi ska kunna vara ett pålitligt stöd till systerkyrkor och samarbetsorganisationer i världen. För att människor ska ha möjlighet att leva värdiga liv krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Det möjliggör också att vi kan finnas på plats före, under och efter katastrofer.
  3. En hundradel för världen. Svenska kyrkan har tydligt drivit frågan om enprocentmålet i Sveriges biståndsbudget, det vill säga det politiska målet att en procent av Sveriges BNI ska avsättas till internationellt bistånd. På samma sätt bör målet om en procent till internationellt bistånd synas även inom Svenska kyrkans budget. 

Tillsammans är vi starkare! När Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift samarbetar i en professionell och kvalitetssäkrad internationell verksamhet kan vi arbeta effektivt med att skapa nya förutsättningar för människor som lever i utsatthet. ​

Tack för er anslagsgåva! 

Anslag betalas in via Svenska kyrkans kollekt- och betalsystemet (KOB) och registreras som ”ny insamling/gåva” och ”typ” anslag.  ​​​​​​​