Debattartiklar

Här kan du läsa Act Svenska kyrkans debattartiklar och repliker.

Debattartiklar 2024

Lokal- och regionmedier, Sveriges bistånd ska finnas där det behövs som allra mest. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, tillsammans med biskopar i Svenska kyrkan. 

240209, Tidningen Dagen, Egeninsatsen säger inte nödvändigtvis något om kvaliteten i biståndet. Slutreplik från Act Svenska kyrkan Diakonia, PMU och Svenska Missionsrådet på repliken: Nu när strategin är beslutad hoppas jag berörda organisationer lugnas.

240118, Tidningen Dagen, Det läckta utkastet om biståndsstrategin är djupt oroande. Act Svenska kyrkan tillsammans med Diakonia, PMU och Svenska Missionsrådet. 

Debattartiklar 2023

231129, Aktuell hållbarhet, Svik inte dem som drabbas hårdast av klimatkrisen, regeringen!, Eva Ekelund, ställföreträdande chef, Act Svenska kyrkan 

231117, Tidningen Dagen, Vi är oroliga att Sverige ska överge mycket sköra och fattiga länder. Act Svenska kyrkan tillsammans med Diakonia, PMU och Svenska Missionsrådet. 

231027, Development today, Act Church of Sweden calls for government to back-track on freezing of aid to Palestine. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan om regeringens beslut om att frysa biståndet till Palestina. 

230823, Altinget, Här har du en reformagenda för mänskliga rättigheter, Forssell. Act Svenska kyrkan tillsammans med 18 andra organisationer inom Concord.

230820, SvD, Snävt synsätt präglar ny biståndspolitik, Act Svenska kyrkan tillsammans med 18 andra organisationer inom Concord. 

230629, Altinget, Det här är din viktigaste agenda, Ulf Kristersson. Act Svenska kyrkan och 37 andra organisationer inom Concord. 

 230530, tidningen Dagen, Bra med bistånd till Ukraina - men inte att det tas från andra i akut nöd. Act Svenska kyrkan tillsammans med Diakonia, PMU och Svenska Missionsrådet.

230511, Aftonbladet. Svenskarnas kaffe måste bli dyrare. Act Svenska kyrkan tillsammans med Fairtrade och dess medlemsorganisationer. 

230428, Altinget. Tre förslag på hur du kan reformera biståndspolitiken, Forssell. Act Svenska kyrkan tillsammans med tre andra kristna biståndsorganisationer. 

230418, Altinget. Återupprätta Sverige som en röst för klimat och jämställdhet, Pourmokhtari. Eva Ekelund och Jennifer Vidmo
Stf chef Act Svenska kyrkan respektive generalsekreterare Action Aid Sverige.

230330, Omvärlden, 16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser. Act Svenska kyrkan tillsammans med 15 andra organisationer. 

230209, Altinget, Mindre bistånd till Palestina kräver mer politisk vilja. Act Svenska kyrkan tillsammans med fyra andra organisationer verksamma i Palestina. 

230109, Svenska Dagbladet, ”Vi måste få besked om biståndspolitiken”. Act Svenska kyrkan tillsammans med 16 andra organisationer som efterfrågar dialog  för att klargöra de frågetecken som uppstått på grund av regleringsbrevet och för att konstruktivt ska kunna bidra till regeringens ambition om ett effektivt, långsiktigt och transparent bistånd till biståndsministern.

Debattartiklar 2022

221205, lokal- och regionmedier, Barnen som hade kunnat räddas. Act Svenska kyrkan tillsammans med My Right och Läkarmissionen på internationella dagen för personer med funktionshinder. 

221021, Kyrkans tidning. Alla problem kan inte tillskrivas den ena sidan. Erik Lysén svarar på repliken De verkliga hindren för en ljus palestinsk framtid.  

221017, Kyrkans tidning. Det behövs ansvarsutkrävande i konflikten Israel-Palestina. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. 

221025, Svenska Dagbladet, ”Ta kampen för global jämställdhet, Billström”. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer om att Sveriges röst för global jämställdhet måste fortsätta ljuda starkt.

220927, Global bar Magazin, Riksdagsledamöter, håll fast vid enprocentsmålet! Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

220920, Altinget, L och KD behöver stå upp för ett starkt bistånd. Act Svenska kyrkan tillsammans med 16 andra organisationer. 

220906, Tidningen Dagen, Sverige har råd att ge en hundradel av sitt välstånd till de fattigaste. Act Svenska kyrkan tillsammans med tillsammans med 16 andra organisationer på kristen grund. 

220906, Lokalmedier, Rösterna du inte hör i valrörelsen. Act Svenska kyrkan tillsammans med medlemmar i biståndsnätverket Concord.

220724, Aftonbladet, Rösta för bistånd - behövs mer än nånsin. Act Svenska kyrkan tillsammans med Diakonia och PMU. 

220518, Aktuell hållbarhet, Världshandeln måste bli hållbar nu – missa inte historisk möjlighet. Act Svenska kyrkan och Fairtrade tillsammans med 18 andra organisationer om det nödvändiga behovet av en hållbar världshandel.

220516 Dala-Demokraten, Riv upp beslutet som drabbar världens utsatta. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inom Concord-nätverket med anledning av regeringens beslut att använda biståndsmedel för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet.

220512 Göteborgs-Posten, Vi kan inte låta de allra fattigaste betala för vårt flyktingmottagande. Erik Lysén och Eva Ekelund från Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för andra organisationer med anledning av regeringens beslut att använda avräkningar från biståndet för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet i Sverige. 

220423 Global Bar Magazine, Regeringens beslut slår mot flickors rättigheter. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om att regeringens beslut att göra stora avräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet slår mot viktiga satsningar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

220422, Dagens ETC, Sverige har systemfel i biståndshanteringen, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om att regeringens besked att cirka tio miljarder kronor, ska betala för det nödvändiga flyktingmottagandet visar på ett allvarligt systemfel i den svenska biståndshanteringen.

220405, GP, Oacceptabelt att använda biståndet till flyktingmottagandet. Act Svenska kyrkan tillsammans med 12 andra svenska biståndsorganisationer med anledning av regeringens besked att nödvändigt svenskt flyktingmottagande ska finansieras till stor del genom avräkningar från biståndsbudgeten. 

220318, lokal- och regionmedier, Internationellt samarbete viktigare än någonsin. Inför vårdagjämningen och Dela lika-dagen 20 mars skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, tillsammans med biskopar i Svenska kyrkan i en debattartikel om att det är viktigare än någonsin med ett generöst och modigt utvecklingssamarbete till stöd för människor i stor utsatthet.

220228, Global bar magazine, ”Styr upp det multilaterala biståndet, Matilda Ernkrans!”. Sverige måste stärka UD:s kapacitet att styra och följa upp stöden till internationella organisationer som FN och Världsbanken. Det skriver Eva Ekelund och Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan i samband med att regeringen nu ska besvara Riksrevisionens granskning av det multilaterala biståndet.

220127, Dagens Arena, Bistånd kan inte användas till tvångsutvisningar, Det är en oroväckande utveckling att regeringen vill använda bistånd som påtryckningsmedel för utvisningar. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer. 

Debattartiklar 2021

211231 Omvärlden, ”Matilda Ernkrans, är detta utspel regeringens nya biståndspolitik?” Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för sex andra organisationer med anledning av regeringens utspel om att biståndspengar ska användas till att få länder att ta emot personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

211101 Global Bar Magazine, ”Religiösa ledare har en nyckelroll i klimatomställningen

211030 Svenska Dagbladet, ”Donera överskottet även av dyrare vaccin”. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för andra organisationer att Sverige bör bistå med donationer även av dyrare vaccin till länder med låg täckning, och stötta teknologi­överföring för vaccin­produktion i afrikanska länder. 

210923, Development today, Church groups call for ‘game-changing’ Food Summit.

210712 Dagens Nyheter, ”Sverige och övriga EU måste bidra med sitt vaccinöverskott”. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för andra organisationer. Covidfallen ökar dramatiskt i afrikanska länder, samtidigt har rika länder ett stort vaccinöverskott. Sverige och andra EU-länder måste donera alla överskottsdoser till det globala vaccinsamarbetet Covax. Kostnaden bör inte tas från biståndsbudgeten. 

210617 Dagen, Sydamerikansk demokrati försvaga av religiös fundamentalism. Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan, svarar på tidningen Dagens ledartext om en rapport som ACT-alliansen tagit fram om fundamentalism i fyra sydamerikanska länder.

210505 Aftonbladet, Kravet – det offentliga måste köpa in rättvist. Act Svenska kyrkan tillsammans med 18 andra organisationer och fackförbund. 

210322 Development today, The only way out of the pandemic is equitable distribution of vaccines. Act Church of Sweden together with other church groups. 

210308 UNT, Ökat våld mot kvinnor i pandemins spår, Erik Lysén och Maria Bard  om vikten av ökat stöd till lokala aktörer som arbetar med långsiktigt förebyggande av könsrelaterat våld och stöd åt utsatta. 

210219 Sydsvenskan, Sveriges regering måste driva på så att EU omedelbart agerar mot militären i Burma. Act Svenska kyrkan tillsammans med åtta andra organisationer. 

210125 UNT, Sverige behöver en ny Egyptenpolitik. Karin Axelsson Zaar, chef för Act Svenska kyrkans Mellanösternenhet i samband med tioårsdagen av att protesterna på Tahirtorget i Kairo startade. 

Debattartiklar 2020

201210 lokal- och regionmedier, Lucia - och ljus i mörkret, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med respektive stifts biskop om Lucia som gick i döden för sin övertygelses skull och att inga fler flickor ska behöva dela hennes öde.

201125 Global bar, Nu krävs social trygghet för alla! Eva Ekelund, policychef och Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare om en ny rapport om vikten av sociala trygghetssystem för att möta covidkrisens effekter.

201124 Omvärlden, Svenska ekonomiska intressen får inte undergräva fredsavtalet. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer verksamma i Colombia. 

200929 Aktuell hållbarhet, "Säkerställ att alla företag respekterar mänskliga rättigheter." Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inom Concord-nätverket i samband med lanseringen av kampanjen Visa handlingskraft. 

200921 Hallandsposten, Barn dör varje dag – våra insatser behövs mer än någonsin. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan och biskop Susanne Rappmann (Göteborgs stift) i samband med Världens barn.

200911 tidningen Dagen, KD borde dra tillbaka förslaget om att bygga utländska fängelser med biståndspengar. Act Svenska kyrkan tillsammans med tre andra kyrkliga biståndsaktörer. 

200911 lokal- och regionmedier, Stödet till de mest utsatta behövs nu. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inom Concord-nätverket i samband med riksdagens öppnande. 

200910 Aftonbladet, Dags att rikta blickarna mot barnen. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inför Världens barn. 

200901 Altinget.se, "Krävs modigt ledarskap som går bortom kortsiktiga intressen". Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inom Concord-nätverket i samband med lanseringen av Barometern 2020.

200713 Aftonbladet, Pandemins indirekta offer måste synliggöras. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

200611 Global bar Magazine, Svensk vapenexport hinder mot fredsprocessen i Colombia. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra svenska organisationer verksamma i Colombia. 

200605 Altinget.se, EU får inte glömma bort jämställdhet i kampen mot pandemin, Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer inom Concord-nätverket inför EU:s biståndsministermöte. 

200510 Aftonbladet, Bemöt coronakrisen med hållbar handel, Act Svenska kyrkan tillsammans med 17 andra organisationer om att göra konsumtionsval som värnar mänskliga rättigheter och miljö. 

200419 Fri värld, Coronakrisen och svenskt bistånd. Act Svenska kyrkan tillsammans med fyra andra organisationer i en replik till Hans Wallmark (M).

200326 ÖP med flera, Vår medmänsklighet prövas av corona.  Act Svenska kyrkan tillsammans med 37 andra medlemsorganisationer inom Concord-nätverket om att inte låta de mest utsatta ta den värsta smällen under coronapandemin.

200323 Aftonbladet, Vi måste hjälpa fattiga länder i coronakampen - Bistånd räddar liv under viruskrisen. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

200305 Utvecklingsmagasinet, Låt inte bistånd driva på privatisering av vård och utbildning, Eva Ekelund och Gunnel Axelsson Nycander om blandfinansiering i biståndet.

200201 Uppsala Nya Tidning, "Fredsplanen" kan leda till krig, Act Svenska kyrkan och fyra andra organisationer som är verksamma i Israel och Palestina.

Debattartiklar 2019

191213 lokal- och regionmedier, Lucia - och rätten att forma sitt eget liv, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med flera av respektive stifts biskop om vikten av att se och utmana strukturer som inte är jämställda.

191210 Omvärlden, Många utmaningar kvarstår för fredspristagaren Abiy Ahmed, Act Svenska kyrkan och PMU uppmanar regeringen och Sida att bjuda in till breda strategisamtal om hur vi kan samverka för att stödja de processer för demokrati, fred och försoning som har påbörjats.

191210 Omvärlden, Sätt stopp för morden på miljöhjältarna, Act Svenska kyrkan och sex andra organisationer kräver ett stopp för morden på miljöförsvarare.

191202 Göteborgs-Posten, ”Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson” Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer om att en av Ylva Johansson viktigaste uppgifter, som ny EU-kommissionär, är att skydda rättigheterna för människor på flykt och att lösa de låsningar i EU:s politik som bidrar till att människor dör på Medelhavet.   

191007 tidningen Dagen, Försvara Sveriges värdighet – stå upp för ett generöst bistånd. Act Svenska kyrkan och PMU om bland annat att Sveriges enprocentsmål behövs i en omvärld där allt fler bygger murar och fokuserar på sig själva.

191119 Omvärlden, Sidas sociala stöd missar de mest utsatta, Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander skriver att en ny studie visar att Sidas riktade kontantstöd har dålig träffsäkerhet och lämnar en stor del av de allra fattigaste utanför.

”Det saknas starka röster  – lyft betydelsen av generell social trygghet” - slutreplik på Sidas Sociala kontantstöd viktiga för att minska fattigdom.

191025 Omvärlden, Sverige måste försvara freden i Colombia – inte bidra med stridsflyg. Act Svenska kyrkan och andra organisationer i Colombiagruppen listar tre åtgärder som Sverige bör vidta för att bidra till en hållbar fred i Colombia.

191004, Altinget, Vi måste ansluta oss till koalitionen. Act Svenska kyrkan tillsammans med sju andra Concord-organisationer om att utredningen av den svenska migrationspolitiken har fått för kort tid på sig. Det riskerar att skada rättssäkerheten för människor på flykt.

MP måste driva på i frågan där S sviker - slutreplik på Miljöpartiets Vi måste komma ihåg varför asylrätten finns.

190919 Kyrkans Tidning, ”Vi ger inte upp hoppet om fred i Israel och Palestina”, kyrkostyrelsens internationella råds ordförande och vice ordförande skriver om att inte ge upp hoppet om en rättvis fred och samexistens i Israel och Palestina.

190913, Aftonbladet, ”Ta feminismen till nästa nivå, Linde”,  Act Svenska kyrkan och 15 andra medlemmar i Concord-nätverket välkomnar Ann Linde till utrikesministerposten.

190909, Svenska Dagbladet, ”Moderaterna tänker fel om biståndet”, Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket med anledning av att Moderaternas vill överge enprocentsmålet. 

”Moderaternas argument håller inte”, slutreplik från organisationerna på Moderaternas ”Enprocentsmålet gör biståndet ryckigt”

190908, Göteborgs-Posten, Stoppa svensk vapenexport till kriget i Jemen, Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket uppmanar den svenska regeringen att stoppa all vapenexport till Jemen. 

190704 Altinget.se, Klimatfinansieringen kräver nya lösningar. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan uppmanar svenska politiker att våga tänka nytt kring klimatfinansiering.

190620 Lokal- och regionmedier, Fotbollen – En kraft som gör skillnad, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med respektive stifts biskop på världshungerdagen om att en människa på flykt behöver mer än mat och vatten. Vi behöver sammanhang, relationer, utbildning, självbestämmande för att bygga hopp om en bättre framtid.

190612 Omvärlden, Lyssna på OECD – höj förvaltningsanslaget till Sida. Act Svenska kyrkan uppmanar regeringen att lyssna på OECD DAC:s rekommendation och höja förvaltningsanslaget till Sida. Det är inte gratis att förmedla bra bistånd – och det blir inte billigare när syftet är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. 

190516 Svenska dagbladet, ”Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar”. Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket uppmanar biståndsminister Peter Eriksson att vid förhandlingarna om EU:s långtidsbudget stå upp för ett bistånd som utgår från de mänskliga rättigheterna och vars främsta uppgift är att bekämpa fattigdom - inte att stoppa flyktingar.

 190515 Omvärlden, Vi måste fortsätta stötta Etiopiens goda krafter. Act Svenska kyrkan och PMU uppmanar regeringen och Sida att bjuda in till breda strategisamtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppmuntra och påverka den positiva process som sker i Etiopien. 

190513 Omvärlden, Civilsamhällesaktörer: vi kräver krafttag på FN:s katastroftoppmöte. Antalet katastrofer ökar och behovet av förebyggande arbete är stort.  Humanitära aktörer i Sverige uppmanar Sverige att kliva fram och kräva tydliga åtgärder på katastroftoppmötet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190511 Göteborgs-Posten, Antar ni utmaningen, Heléne Fritzon (S) och Tomas Tobé (M)? Act Svenska kyrkan med flera uppmanar de svenska partiernas toppkandidater inför EU-valet att agera proaktivt för en hållbar världshandel som tar hänsyn till människors rätt till en levnadsinkomst? För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190510 Aftonbladet, Sverige kan göra mer för gravida på flykt. Act Svenska kyrkan med flera. Sverige har ett ansvar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inte glöms bort i det humanitära arbetet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190509 Aftonbladet, Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd, organisationer inom Concord-nätverket uppmanar de svenska partiernas toppkandidater inför EU-valet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190509 Kyrkans tidning, Välj kläder som värnar mänskliga rättigheter, Kyrka för Fairtrade i samband med Fairtrade challenge. Uppmaning till församlingar att välja Fairtrade-märkta för att bland annat ge odlare och anställda runt om i världen anständiga arbetsvillkor. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190430 Kyrkans tidning, Ett nytt namn men med samma viktiga uppdrag, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om lanseringen av Act Svenska kyrkan.