Två kvinnor med Act Svenska kyrkan banderoller över axeln säljer lotter och kakor på julmarknad.
Foto: Emil Olsenmyr /Ikon

Kampanjer tidigare år

Under våra kampanjer engagerar sig tusentals frivilliga för att lyfta Act Svenska kyrkans arbete. De gåvor som kommer in ger fler människor förutsättningarna att själva skapa sig ett bättre liv.

Julinsamlingen/julkampanjen tidigare år

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag.

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också skadliga traditioner som fråntar flickor rätten till sin kropp och sitt liv.

Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 10000 flickor könsstympas och 30000 flickor gifts bort – varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

42 miljoner samlades in under julinsamling 2023, pengar som går oavkortat till människor som lever i utsatthet runt om i världen.

Foto: True North /Ikon

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv.

Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 10000 flickor könsstympas och 30000 flickor gifts bort – varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

Fantastiska 52,9 miljoner kronor samlades in under kampanjen. 

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap, könsstympning och könsrelaterat våld är exempel på skadliga traditioner.

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

46,4 miljoner samlades in under julinsamling 2021, vilket är ett nytt fantastiskt resultat. 

Tre flickor går bredvid varandra. En håller upp ett finger i luften för att påpeka något.
Foto: Deborah Rossouw /Ikon

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. 

  • Fler än 10 000 flickor könsstympas varje dag
  • Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag
  • En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

36,5 miljoner samlades in under julinsamling 2020, ett fantastiskt resultat under pågående pandemi.

Miljontals flickor världen över lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp - bara för att de är flickor. Det kan vi aldrig acceptera.

  • Fler än 30 000 flickor gifts bort - varje dag
  • Fler än 10 000 flickor könsstympas - varje dag
  • Fler än 780 miljoner människor kan inte läsa och skriva. 2/3 av dem är flickor och kvinnor. 

42,6 miljoner samlades in under julinsamlingen 2019. Ett av de bästa resultaten hittills. 

kampanjbild på flicka med lockigt hår. Till vänster i bild mycket himmel.
Foto: Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld, tvångsgifte eller könsstympning.

39,4 miljoner samlades in under julkampanjen 2018.

Nyfödd flicka invirad i en vit handduk.
Foto: Helen Goldon/IKON

I julkampanjen "Jag är ett liv"  lyftes  vårt arbete för alla barns rätt till ett tryggt liv. Vi kan aldrig acceptera att barn tvingas leva under hot, våld och övergrepp.  Det är en ständig kamp på liv och död för många - en kamp som inget barn ska behöva utkämpa. Alla barns röster ska höras.

40 miljoner samlades in under julkampanjen 2017. 

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Under julkampanjen lyftes fem rättigheter som är viktiga för att motverka barnadödlighet:

  • Rätten till mat och rent vatten
  • Rätten till trygghet och försörjning
  • Rätten till hälsa och sjukvård
  • Rätten till sin kropp

Mer än 15 000 bilder och videor med hashtaggen #5för5 publicerades i sociala medier för att uppmärksamma julkampanjens tema: Låt fler få fylla fem!

42,6 miljoner samlades in under julkampanjen 2016.

Fasteaktionen/fastekampanjen tidigare år

Var tionde människa saknar sitt dagliga bröd trots att det produceras tillräckligt med mat i världen. På våra middagstallrikar är majs bara ett tillbehör, men i stora delar av världen är den skillnaden mellan liv och död. Vi lever alla under samma himmel, men delar inte lika på jordens resurser.

36,9 miljoner samlades in under Fasteaktionen 2024.

Foto: Volt/Ikon

Världen står inför en global hungerkris. Det finns tillräckligt mycket resurser globalt för att lösa hungerkrisen, ändå är världen hungrigare än någonsin. Problemet är en fördelningsfråga, vi delar inte lika på makt och resurser. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Ändå kommer 800 miljoner  människor att gå och lägga sig hungriga. Tillsammans kämpar vi för varje människas rätt till ett värdigt liv utan hunger.

36,8 miljoner samlades in under Fasteaktionen 2023.

För 100 kr kan en familj i Filippinerna äta sig mätte i en vecka. Foto: True North

Krig, konflikter, naturkatastrofer och förtryck tvingar dagligen medmänniskor att fly eller på annat sätt söka efter trygghet.

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. 45 miljoner människor är i akut hungersnöd. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning samt en hållbar fred.

Fantastiska 61,6 miljoner samlades in under kampanjen 2022. Det är ett nytt rekord! Rysslands invasion av Ukraina inleddes under kampanjperioden vilket bidrog till det nya insamlingsrekordet.

Produktbild av matkasse i tyg som är kluven på mitten. Några ärtor har rullat ut på bordet.
Swisha halva matkassen - Tillsammans gör vi världen hel! Foto: True North

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så mycket som under coronapandemin. 2020 var året då extrem fattigdom ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad.

24,4 miljoner samlades in under Fasteaktionen 2021. 

Två pojkar ligger på flotte i vattnet bland skräp.
Foto: Deborah Rossouw

Detta år uppmärksammades alla människors rätt att leva ett liv i frihet från våld, samtidigt som vi lyfte våra partners envetna kamp för mänskliga rättigheter. Alla står de på modets sida och tillsammans med dem kämpar vi för rättvis fred, jämställdhet och hållbara samhällen.

24,5 miljoner samlades in under Fasteaktionen 2020. Ett bra resultat med tanke på de utmaningar som coronapandemin fört med sig under kampanjperioden.

Två kvinnor i förgrunden. Staket, våld och rök bakom.
För alla människors rätt att leva i frihet från våld. Foto: Deborah Rossouw/ikon

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.  

30,6 miljoner samlades in under Fastekampanjen 2019. 

I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp. Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Det psykosociala arbetssättet ser till att människor får rätt information, är delaktiga i beslut som rör deras egna liv och får stöd att utvecklas. Så kan människor resa sig starkare ur krisen.

31,7 miljoner samlades in under Fastekampanjen 2018. 

Närbild på ett bar händer som håller i en penna. I bakgrunden syns ett annat par händer som håller i papper och penna.
Maban. Utbildning värderas högt bland flyktingarna, som i de flesta fall aldrig fått en ordentlig chans till skolgång. LWF jobbar hårt för att fler kvinnor i flyktinglägren ska få chans att gå i skolan. Foto: Magnus Aronson

En ko ger mjölk, det leder till inkomster, bättre självkänsla och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. Förändringen börjar med en mätt mage. 

Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795 miljoner människor inte äta sig mätta. Under fastekampanjen 2017 lyfte vi en av våra allra mest grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat.  

34 miljoner samlades in under Fastekampanjen 2017. 

Andra kampanjer och satsningar

Akut hungersnöd i form av ett piller

Våren 2023 tog Act Svenska kyrkan fram ett symboliskt kostunderskott för att sätta fokus på den pågående hungerkatastrofen med 345 miljoner människor som lever i akut hungersnöd. Kostunderskottet är en symbol för att synliggöra vad som händer när man lever i akut hungersnöd.

”Pillret har minimalt med näring och symboliserar det minimala intag som människor i hungersnöd lever på. Kostunderskott – Bidrar till bland annat extrem hungerkänsla, benskörhet, blodbrist och infertilitet.” 

Läs om hungersnöden på Afrikas horn.

Foto: JMW Golin

Nedskärningar i biståndet får förödande konsekvenser när världen ropar. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Vi står upp för att fortsätta ge en hundradel av våra gemensamma resurser till världens utsatta.

Inför valet ville vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. 20 431 personer skrev under uppropet #RäddaBiståndet. Namnunderskrifterna lämnades över till företrädare för Sveriges riksdag.

Som en del av Act Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa så hade Act Svenska kyrkan en opinionsbildande kampanj för global klimaträttvisa - Agera för klimaträttvisa! 

Kyrkor och organisationer runt om i världen lämnade på klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november 2021 in över 150.000 namn i en namninsamling för klimaträttvisa. Från Sverige var det över 13.000 som höjde rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar.

Fotbollen med många mål. Fotboll leder till integration, fred, jämställdhet, hälsa och framtidshopp. Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt - förutsättningarna för en tryggare tillvaro.

Under sommaren 2018 uppmanade vi till att stödja kampanjen genom att dela bild eller film med en fotboll i sociala medier, tagga med #livsviktigfotboll, swisha en gåva och uppmana vänner att göra samma sak.

Ung flicka nickar en boll.
Akelos stora chans att komma ut ur flyktinglägret Kakuma i Kenya är en karriär inom fotbollen. Hon spelar för sitt liv och sin framtid. Foto: Jesper Wahlström

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag