Två majskolvar mot blå himmel
Foto: Volt/Ikon
Fasteaktionen 2024

Livräddare i fält

Var tionde människa saknar sitt dagliga bröd trots att det produceras tillräckligt med mat i världen. På våra middagstallrikar är majs bara ett tillbehör, men i stora delar av världen är den skillnaden mellan liv och död. Vi lever alla under samma himmel, men delar inte lika på jordens resurser. Genom din gåva kan du vara med och rädda liv.

Det här räcker din gåva till

Livräddare i fält 150 kr

Ett livräddande paket med stöd och utbildning så att små jordbruk i Sydsudan kan bli självförsörjande på majs. Gåvoexemplet räcker till att utbilda en jordbrukare i Sydsudan att bli självförsörjande på majs.

Matranson 190 kr

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor är i akut behov av mat. Gåvoexemplet räcker till livräddande matpaket med majsmjöl, bönor, matolja och salt till människor som lever i matosäkerhet på grund av torka och klimatförändringar.

Det ligger fröer i en hand med den andra handen sår man.

Växtkraft 500 kr

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till rent vatten och mat för dagen. Med tåliga grödor och utbildning kan tillgången till mat byggas upp igen och människor skapa en tryggare framtid. Gåvoexemplet ger fem familjer fröer för en hel odlingssäsong.

Kampen om det dagliga brödet

Det finns tillräckligt med resurser i världen för att alla ska kunna äta sig mätta, ändå är det fler människor än någonsin som lever i hunger. Det är en fråga om fördelning – vi delar inte lika på resurserna.

Majs är ett av världens vanligaste sädesslag. Medan majs ofta är ett trevligt tillbehör på våra tallrikar, finns det de som räknar majskornen som dagens enda måltid. Runt om i världen är majsen tätt förbunden med kampen om det dagliga brödet och möjligheten att försörja sig själv.

Tillsammans med människor över hela världen arbetar vi för förändring och du behövs i det arbetet. Dela lika och rädda liv, swisha till 900 1223.

Mat först. Sedan allt annat.

Augustine Lokonyen Pat, changemaker Sydsudan
QR-kod för Swishbetalning

Swisha en gåva för allas rätt till mat

Skanna koden i din Swish-app och ge en gåva till Act Svenska kyrkan. Tillsammans gör vi skillnad!

Ge din gåva

Exempel på vårt arbete mot hunger:

  • utbildning i hållbart jordbruk

  • utveckling av torktåliga grödor

  • stöd till små jordbrukskooperativ

  • ge människor kunskap om sina rättigheter och hur de kan få hjälp av lokala myndigheter. 

Fasteaktionen - för allas rätt till mat

Det är en mänsklig rättighet att få äta sig mätt. Fastetiden påminner oss om att tänka på de som lever i hunger och uppmanar oss att dela lika på jordens resurser.

Krig och konflikter förhindrar livsmedel att nå de som är i akut behov och driver upp matpriserna. Klimatförändringarna påverkar människors möjligheter att odla sin egen mat. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen för att fler människor ska kunna försörja sig, även på platser där klimatet hotar skördarna. Du kan vara med i det livsviktiga arbetet. Swisha din gåva till 900 12 23. 

Majskolvar hänger på tork

Lär dig mer om majs och gör ett majsquiz

På våra middagstallrikar är majs ofta bara ett tillbehör. I andra delar av världen är den skillnaden mellan liv och död.

Split screen bild där det på halva bilden är natt och på andra halvan dag. Gul text: Dela lika rädd liv

Vårdagjämning, Dela lika-dagen

Den 20 mars uppmärksammar Act Svenska kyrkan världens orättvisa fördelning av mat, makt och resurser. Vi kallar dagen för Dela lika-dagen.

Var med och fyll fastebössan

Dela med dig till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt eller lever i utsatthet under samma himmel. Låt ditt bidrag i årets fastebössa göra verklig skillnad.

Person står och håller i kläder, böcker och saker.

Sälj på Tradera och rädda liv

Genom att sälja till förmån för Act Svenska kyrkan på Tradera kan du vara med och stötta människor som är i akut hungersnöd, på flykt från kriget i Ukraina eller lever i utsatthet.

Act Svenska kyrkan...

  • drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.
Tåtra med jordgubbar och grädde. På tårtan står det Act Svenska kyrkan.

Material till kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Följ Act Svenska kyrkan i sociala medier