Slaggberg bredvid bostäder.
Foto: Ewa Almqvist /Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Lokalbefolkningen drabbas hårt av gruvindustrin

Vattnet som rinner nedanför slaggberget i utkanten av Johannesburg är blåfärgat av gifter från gruvnäringen. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala partner för att granska och skapa förändring.

Slagghögar efter internationella företags gruvbrytningar i Sydafrika har fått katastrofala följder, både miljömässigt och socioekonomiskt. Företag har lämnat gruvhålen öppna och inget ansvar tas för det giftiga avfall som gruvbrytningen lämnat efter sig.

I områden runt Soweto är sanden full av uran och mycket giftig. Mitt i detta lever människor som inte har råd att flytta. Vattnet i dessa områden är radioaktivt och när det regnar spolas radioaktiva ämnen ut runt bostäderna. Den giftiga miljön leder till att människor blir sjuka och barn föds med missbildningar. 

Kamp för bättre levnadsvillkor

Act Svenska kyrkan arbetar med lokala partner för att granska och skapa förändring i gruvindustrin i Sydafrika. De har varit ledande i att uppmärksamma hur gruvbolagen missköter sin verksamhet. En av arbetsmetoderna är ”community monitors”, det vill säga aktiva medborgare i sina egna lokalsamhällen. Det handlar om att dokumentera konsekvenserna av gruvnäringen och påverka gruvföretag och myndigheter.

Arbetet bidrar till:

  • Påverkansarbete mot lokala myndigheter.
  • Granskning av multinationella bolag.
  • Uppföljning av minimikrav på sociala, miljömässiga och ekonomiska nivåer.
  • Forskningscenter med utbildning av lokalbefolkning hur de samlar bevis på skador.
Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna bär sitt barn på ryggen.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.