Två kvinnor. Bakom dem syns rök, staket och våldsamma upplopp.
Foto: Deborah Rossouw /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Det könsrelaterade våldet måste få ett slut

Könsrelaterat våld riktat mot kvinnor och flickor är en av de vanligaste förekommande kränkningarna av mänskliga rättigheter. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att förändra förtryckande strukturer, öka religiösa ledares kunskap kring könsstympning och förändra skadliga och destruktiva normer kring makt, våld och sexualitet. 

Din gåva bidrar till

  • Utbildningar för att förändra destruktiva mansroller kopplat till våld och missbruk. 
  • Utbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av icke jämställda samhällen utifrån våld mot kvinnor och uteslutande av kvinnor i beslutsfattande processer.
  • Organisering av kvinno- och ungdomsgrupper som kan dela sina berättelser och mobilisera sig för att motverka våld. 
  • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan våld

Könsrelaterat våld är ett allvarligt övergrepp på människovärdet – ändå utsätts miljontals flickor och kvinnor varje dag! Könsrelaterat våld är ett globalt problem som förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Under coronapandemin ökade våld och övergrepp mot flickor och kvinnor lavinartat. Människor tvingades isolera sig och samhällen stängdes ned för att skydda befolkningen – men könsrelaterat våld går inte i karantän.

Genusrättvisa och jämställdhet

En central del av arbetet handlar om att utmana och förändra skadliga normer kring makt, våld, sexualitet och alkoholanvändning. Destruktiva normer kopplade till föreställningar om maskulinitet medför negativa konsekvenser för utveckling och mänsklig säkerhet både på samhälls- och individnivå. Jämställdhet är den enda framkomliga vägen mot en värld utan våld och fattigdom. 

760 kr räcker till en workshop om könsroller för en person i Centralamerika. Gruppsamtal om traditioner och om livet leder till förändring. Det ger män nya roller att leva i, och både män och kvinnor ett bättre liv.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

En grupp kvinnor ler och skrattar tillsammans.

Kamp mot könsrelaterat våld

I Indiens slumområden är våld mot flickor, kvinnor och hbtqi+personer utbrett. Act Svenska kyrkan stöttar självhjälpsgrupper för att minska våld i hemmet och på arbetsplatserna. Vi arbetar mot diskriminering och för att ge utsatta grupper chans att hitta en försörjning.

Ett ansikte skymtas bakom en lätt genomskinlig gardin.

16 days of activism

Act Svenska kyrkan är del av den årliga globala kampanjen 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld "16 Days of Activism". Tillsammans ska vi öka medvetenheten om könsrelaterat våld, säkerställa förebyggande åtgärder och få slut på könsrelaterat våld och diskriminering inom alla områden.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag