Ung kvinna håller i ett litet barn som blir undersökt.
Foto: Anna Theander
Jämställdhet och hälsa

Livsviktiga hembesök av mentormammor

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Act Svenska kyrkan stödjer mentormammor som söker upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Livsviktig barnhälsovård och mödravård

I Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten besöker äldre, erfarna mentormammor familjer som lever i utsatthet. Målet är att barnen ska överleva och växa upp friska och trygga. Många kvinnor tar sig inte till en barnavårdscentral för att träffa en barnmorska och då är mentormammorna ett bra alternativ. Mentormammorna ger kunskap, hälsovård och självkänsla och följer barnen upp till fem års ålder. Mentormammorna informerar även om tillgänglig hälsovård och vägleder mammor och barn till sjukhusen och hälsovårdperson vid behov.

Stöd att förbättra sin situation

Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och får
utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd. De har, till skillnad från
sjukhusvården, möjlighet att finnas där för varje familj. När de gör hembesök bygger de förtroende med mammor och barn. På så sätt kan de lättare se vad som står i vägen för en god hälsa och stötta familjerna i kampen att förbättra sin situation. I utsatta bostadsområden kan mentormammornas besök rädda liv!

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning av mentormammor. Mammorna utbildas i metoden. De får även grundläggande utbildning och påfyllnadskurser i nutrition, hygien och omvårdnad
  • Barnhälsovård. Mentormammorna väger och mäter barnen och undervisar mödrarna om amning, mat och hälsa för att förebygga undernäring.
  • Kvinnohälsovård. Samtal och råd om familjeplanering, sex och samlevnad och egen försörjning för mammor i utsatthet.
  • Hantverksundervisning, förskolor och hälsokliniker för unga mammor.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

En flicka står i ett ökenliknande landskap, hon blickar bort från kameran.

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sina egna liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett omfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.