Foto: Magnus Aronson

Råg i ryggen – en utställning

Ett urval av de fantastiska bidrag som kom in till broderitävlingen Råg i ryggen har blivit en fotoutställning och bok, Råg i ryggen – Broderi för religionsfred. Boka utställningen via ditt Sensus regionkontor.

I samarbete med Sensus studieförbund har programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar tagit fram en fotoutställning som kan bokas via Sensus regionkontor. Utställningen visar de vinnande bidragen i broderitävlingen Råg i ryggen, samt ytterligare tolv broderier. 

Broderier och citat som talar till vår samtid

 

Utställningen vill skapa engagemang och samtal kring vad möten över religionsgränser betyder och hur vi kan leva tillsammans i ömsesidig respekt och vänskap. Kombinationen av broderier och citat som talar tydligt och profetiskt till vår samtid, ger oss råg i ryggen att stå upp för alla människors värde och värdighet.

Till utställningen hör en bok. Förutom bilder på broderierna har olika textförfattare skrivit  korta reflektioner över de tolv citat som deltagarna i broderitävlingen kunde välja bland. Boken ges ut på Argument förlag och kostar 99 kr.

Beställ boken Råg i ryggen – broderi för religionsfred.

 

Så bokar du utställningen

Fotoställningen finns i sex exemplar och bokas via Sensus regionkontor. Den består av tre fyrsidiga pelare i kartong. Varje pelare är två meter hög och tar upp en yta på 70 x 70 centimeter. Pelarna viks ihop och fraktas i tre lådor.

Utställningen är utformad för att kunna visas till exempel i församlingshem, i kyrkor och på bibliotek. Utställaren hämtar den på närmaste Sensus regionkontor eller på överenskommen plats och köper in två exemplar av boken, Råg i ryggen – broderi för fred, som fungerar som utställningskatalog.

Sensus regionkontor, Skåne och Blekinge

Kontakta Jenny Prydal: jenny.prydal@sensus.se

Sensus regionkontor, östra Götaland

Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län.
Kontakta Anna Göransson: anna.goransson@sensus.se

Sensus regionkontor, västra Sverige

Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
Kontakta Mia Ås: mia.as@sensus.se

Sensus regionkontor, Stockholm och Gotland

Kontakta Eva Ajaxen: eva.ajaxen@sensus.se

Sensus regionkontor, Svealand

Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.
Kontakta Magnus Andersson: magnus.andersson@sensus.se

Sensus regionkonto, Norrland

Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
Kontakta Noomie Wennstig: noomie.wennstig@sensus.se

Se en 3D-visualisering av utställningen

Broderitävlingen Råg i ryggen

Programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar arrangerade våren 2021 en broderitävling. Hågade kreatörer uppmanades att brodera ett av tolv citat som engagerade i Svenska kyrkan hämtar kraft och mod ifrån i det interreligiösa arbetet.

Det kom in 66 bidrag i olika storlekar, former och material som bedömdes av en jury bestående av biskop Karin Johannesson, Helena Ericsson, Brodera mera, Jonas Eek, opinionschef Verbum och stiftsdiakon Karin Ahlqvist.

Vinnare utsågs i kategorierna bästa tolkning, mest kreativa bidrag och bästa funktion. Ett bidrag fick ett särskilt omnämnande och Folkets pris avgjordes via en omröstning på webben.

Pris för bästa tolkning gick till Petra Hall, Piteå. Pris för mest kreativa bidrag gick till Emma ”Elmer” Eriksson, Hökarängen. Pris för bästa funktion/funktionalitet gick till församlingsbor och medarbetare i Farsta församling. Fia Steimer, Höör, gavs ett särskilt omnämnande för ett lekfullt och kreativt bidrag.

Under sommaren pågick en omröstning på tävlingens webbplats. Med 62 av totalt 471 röster tog Sonja Liew, Vrigstad hem Folkets pris.  

 

Se samtliga bidrag som kom in till tävlingen:

12 citat som ger råg i ryggen

Hösten 2020 efterlystes ord och tankar som ger näring åt en strävan efter ett samhälle där vi betraktar varandra som goda grannar och mod att samverka över gränser. I tävlingen uppmanades deltagarna att brodera ett av citaten nedan.

Hela mänskligheten är Guds folk.

Tord Fornberg

Vi hjälper andra, inte för att de är kristna utan för att vi är det.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Gud är större.

1 Joh. 3:18 och bönerecitation

Är inte meningen med livet att hjälpa andra att leva?

Omar, FN-anställd i Sudan

Sök Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös bakgrund.

Parafrasering av inledningen till kap 59 i kyrkoordningen

Vi väljer att stå upp för varandra!

Liam Sallmander och En värld av grannar

Ingen världsfred utan fred mellan världsreligionerna.

Hans Küng

Det finns alltid ljus, om vi bara är modiga nog att se det. Om vi bara är modiga nog att vara det.

Amanda Gorman

Allt levande färdas i samma ark.

Jonas Löhnn

Allt verkligt liv är möte.

Martin Buber

Du har en värld av grannar!

Kajs Atallah

Det du ser hos andra finns hos dig.

Ayda Moayedzadeh

Nyheter om Råg i ryggen

Broderitävlingen ”Råg i ryggen” avgjord

Publicerad:

Färgsprakande åsiktsmångfald, välkomponerat korsstygnsbroderi, ryggplacering och lekfullhet. Nu är vinnarna utsedda i broderitävling som vill ge råg i ryggen och skapa samtal om möten mellan människor av olika tro. 

Unika bidrag till broderitävlingen Råg i ryggen

Publicerad:

När broderitävlingen Råg i ryggen avslutades på midsommardagen hade 66 fantastiska bidrag kommit in. Nu pågår en omröstning för att rösta fram utmärkelsen "Folkets pris". I augusti samlas juryn och utser tre vinnare.

"Rolig tävling med ett bra syfte"

Publicerad:

Nu börjar bidragen trilla in till broderitävlingen ”Råg i ryggen". Judit Palmén från Linköping är en av dem som inspirerats till att skapa. Än finns tid att delta.

"En värld av grannar" utlyser broderitävling

Publicerad:

Nu drar programmet En värld av grannar igång en tävling som går ut på att brodera citat som ger råg i ryggen att samverka över religionsgränser.

En värld av grannar

Läs mer om programmet Interreligiös praktik – En värld av grannar.

Grafiska figurer i olika färger.

En värld av grannar

Genom programmet 'En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred' vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.

En färggrann fågelholk i form av ett hus hänger i ett träd.

En teologisk grund

Att värna utsatta människor och odla goda relationer, oavsett religiös eller etnisk bakgrund är en del av kyrkans uppdrag. Med andra ord: grannsämja och kristen tro hör ihop.