Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Livsfrågor

Det finns inga enkla svar på livets svåra frågor, men här får du några ledtrådar. 

En man arbetar vid en diskbänk i ett restaurangkök.

Arbete

Arbete är en viktig del av många människors liv. Det är till för att vi ska kunna försörja oss. Men arbetet handlar också om att göra något meningsfullt för andra.

En robot med mänskliga drag som gråter.

Artificiell intelligens, AI

Är AI vår nästa? Utvecklingen av artificiell intelligens väcker både förhoppning och oro. Vi kan se både möjligheter och risker. I texten resonerar författaren utifrån tankar formade av filosofer, teologer och fysiker.

En människa vandrar alldeles ensam genom ett snöigt landskap.

Ensamhet

Ensamhet kan vara självvald eller påtvingad. Gud räddar oss inte från den påtvingade ensamheten, men Gud finns där och delar den med oss.

En man håller ett litet barn i sina armar. Han står på en blåsig strand.

Genus

Går det att säga att något är manligt eller kvinnligt? Normer kan skapa onödiga begränsningar i våra liv, men de förändras och går att förändra. Och då kan siktet vara inställt på att Gud skapade världen utan förtryck och ojämlikhet.

En person öppnar en mörk gardin och ljus strålar in.

Gott och ont

Det goda jag vill, det gör jag inte och det onda jag inte vill, det gör jag. Varför blir det så?

Regnbågsmatta på altargången i en kyrka. En man går mot altaret.

Hbtqi

Kristen tro och hbtqi-personers rättigheter hänger ihop. Båda handlar om identitet. De handlar också om varje människas frihet att vara den man är och Guds kärlek till varje människa.

En kvinna går på en grusväg i ett höstlandskap.

Hälsa

Hälsa är något att värna och vårda – att på olika sätt bekämpa sjukdom. Samtidigt behöver vi erkänna att död och sjukdom är del av livet, inte bara dess motsats.

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet

Människan är en del av evolutionen. Vi är djur bland djur. Samtidigt är vi skapade till att vara Guds avbild och vi har ett särskilt ansvar att värna jorden.

Stjärnhimmel med ett lysande rött hjärta och silhuetten av en människa som sträcker ut sina armar.

Kärlek

Kärlek kan se ut och beskrivas på så många sätt. Ofta handlar det om känslor mellan människor. Men det är bara en del. Den andra delen är Guds kärlek till människan. Den är kristendomens innersta kärna och budskapet i många av Bibelns berättelser.

Någon med blå byxor och gula gummistövlar hoppas i en vattenpöl.

Livsmod

Vi behöver inte bara mat och husrum för att leva. Vi behöver också livsmod – eller mod att leva. När livsmodet brister kan vi lita på att Gud inte överger oss.

Kvinna sitter på en säng och ser ut genom ett fönster.

Misslyckande

Att misslyckas är inte detsamma som att vara misslyckad. Lätt att säga, men kan vara svårt att tro på. En förnedrad, korsfäst och död Jesus kan ses som det största misslyckandet av alla. Istället är det ett bevis på att Gud inte är rädd för misslyckande, utan finns med oss i mörka stunder.

En silhuett av en kyrkas korskrönta torn och månen på en moske.

Religionsdialog

Religionsdialog handlar om att människor med olika tro möts och samtalar med varandra. Dialog innebär att återskapa förtroende och tillit, att skapa det Guds rike Jesus talar om.

En man och en kvinna står nära mittemot varandra på en gata.

Sexualitet

Genom historien har kyrkan uttryckt vilken sexualitet och vilka relationer som är rätt och fel. Bibeln rymmer både sensuella skildringar och texter om äktenskap. Texterna utgår ifrån en helt annan tid än nu, och därför behöver de diskuteras och tolkas. Sexualitet är trots allt en gåva från Gud.

En krossad spegel ligger på marken.

Skam

Skammen känns som om vi inom oss bär något som är fel, fult, farligt eller förbjudet. För att vi ska bli vårt sanna jag igen, behöver vi få möta en annan människa.

När det känns svårt

Få hjälp och stöd