Kvällssolen lyser genom tallens grenar, och strålarna speglar sig i vattnet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livsfrågor

Det finns inga enkla svar på livets svåra frågor, men här får du några ledtrådar. 

Närbild på någon som blåser glas.

Arbete

Arbete är en viktig del av många människors liv. Det är till för att vi ska kunna försörja oss. Men arbetet handlar också om att göra något meningsfullt för andra.

En robot med mänskliga drag som gråter.

Artificiell intelligens, AI

Är AI vår nästa? Utvecklingen av artificiell intelligens väcker både förhoppning och oro. Vi kan se både möjligheter och risker. I texten resonerar författaren utifrån tankar formade av filosofer, teologer och fysiker.

På en tidning med börsinformation står en miniatyr av en varuvagn med pengar i.

Ekonomi, skuld och moral

Byteshandel, lån och gåvor grannar emellan har ersatts av handel med skulder, värdepapper och valutor. För våra moraliska skulder gäller ansvar och förlåtelse.

En människa vandrar alldeles ensam genom ett snöigt landskap.

Ensamhet

Ensamhet kan vara självvald eller påtvingad. Gud räddar oss inte från den påtvingade ensamheten, men Gud finns där och delar den med oss.

En grupp människor skrattar och klappar händer.

Familj

Familjer kan se ut på många olika sätt. Inget sätt är mer rätt än något annat, så länge det ger var och en ett tryggt sammanhang, med värme och omsorg. Genom livet varierar vilka vi har omkring oss och som kan räknas till vår familj.

En man hukar sig och håller om ett litet barn. Båda tittar på något intressant.

Genus

Går det att säga att något är manligt eller kvinnligt? Normer kan skapa onödiga begränsningar i våra liv, men de förändras och går att förändra. Och då kan siktet vara inställt på att Gud skapade världen utan förtryck och ojämlikhet.

Siluetten av en person som öppnar upp gardinerna vid ett stort fönster, solen lyser in.

Gott och ont

Det goda jag vill, det gör jag inte och det onda jag inte vill, det gör jag. Varför blir det så?

En präst har en regnbågsfärgad stola över axlarna.

Hbtqi

Kristen tro och hbtqi-personers rättigheter hänger ihop. Båda handlar om identitet. De handlar också om varje människas frihet att vara den man är och Guds kärlek till varje människa.

En kvinna går på en grusväg i ett höstlandskap.

Hälsa

Hälsa är något att värna och vårda – att på olika sätt bekämpa sjukdom. Samtidigt behöver vi erkänna att död och sjukdom är del av livet, inte bara dess motsats.

Någon balanserar på en mossig stock i skogen.

Klimatet

Människan är en del av evolutionen. Vi är djur bland djur. Samtidigt är vi skapade till att vara Guds avbild och vi har ett särskilt ansvar att värna jorden.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Kyrkans värdegrund

Går det att skilja på kristen tro och kristen värdegrund? Läs resonemanget som leder fram till det som kan sammanfatta kyrkans värdegrund: Ett ansvar att visa omsorg.   

Stjärnhimmel med ett lysande rött hjärta och silhuetten av en människa som sträcker ut sina armar.

Kärlek

Kärlek kan se ut och beskrivas på så många sätt. Ofta handlar det om känslor mellan människor. Men det är bara en del. Den andra delen är Guds kärlek till människan. Den är kristendomens innersta kärna och budskapet i många av Bibelns berättelser.

Ett barn med ett färgglatt paraply i handen och gula gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Livsmod

Vi behöver inte bara mat och husrum för att leva. Vi behöver också livsmod – eller mod att leva. När livsmodet brister kan vi lita på att Gud inte överger oss.

Ballonger som svävar upp mot en blå himmel.

Lycka

Lycka kan vara så många olika saker. Ibland är den lättare att se hos andra och vi blir olyckliga när vi jämför. Men kanske kan vi finna lyckan i insikten om livets begränsning?

Misslyckande

Att misslyckas är inte detsamma som att vara misslyckad. Lätt att säga, men kan vara svårt att tro på. En förnedrad, korsfäst och död Jesus kan ses som det största misslyckandet av alla. Istället är det ett bevis på att Gud inte är rädd för misslyckande, utan finns med oss i mörka stunder.

Några sedlar och mynt på en svart duk.

Pengar

Redan i skapelseberättelsen inrättar Gud ett ekonomiskt system. Människan får jorden och samtidigt uppdraget att ta ansvar för den. Lätt att beskriva, men bevisligen svårt att följa. Och hur kan man som kristen se på pengar? Är de roten till det onda eller möjliggörare?

En silhuett av en kyrkas korskrönta torn och månen på en moske.

Religionsdialog

Religionsdialog handlar om att människor med olika tro möts och samtalar med varandra. Dialog innebär att återskapa förtroende och tillit, att skapa det Guds rike Jesus talar om.

En man och en kvinna kysser varandra. Solen lyser igenom mellan deras ansikten.

Sexualitet

Genom historien har kyrkan uttryckt vilken sexualitet och vilka relationer som är rätt och fel. Bibelns texter utgår ifrån en helt annan tid än nu, och därför behöver de diskuteras och tolkas. Sexualitet är trots allt en gåva från Gud.

En trasig väggspegel ligger på marken.

Skam

Skammen känns som om vi inom oss bär något som är fel, fult, farligt eller förbjudet. För att vi ska bli vårt sanna jag igen, behöver vi få möta en annan människa.

Tro och naturvetenskap

Man kan se på tro och naturvetenskap som att de konkurrerar med varandra, inte alls har med varandra att göra, eller att de faktiskt vidrör varandra.

En barnhand lägger en gul blomma i en äldre persons hand.

Tröst

Dela din oro med en vän – och du får tröst. Eller med Gud. För Gud håller sig inte på avstånd, utan kommer till oss för att hjälpa oss, som en tröstare.

Äldre man och kvinna går på skogsväg. Längre bort skymtar kor i en hage.

Vänskap

Rakt igenom de bibliska texterna finns en berättelse om hur Gud igen och igen söker vår vänskap. När vi faller ur vänskapen är Gud där och vill ge oss en ny chans.

Äktenskap

Kyrkans vigselgudstjänst är skapelsens fest. Vi delar glädjen och ber om Guds välsignelse över två människor och deras löften till varandra.