Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vill du konfirmeras?

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.

Hitta konfirmation

Om du inte hittar en konfirmationsgrupp som intresserar dig beror det på att inte alla församlingar lagt in sina grupper ännu. Kontakta din församling och berätta vad du söker så hjälper de dig vidare.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. I kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Träffas ofta eller åka på läger

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan delta i en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller en hel helg i månaden. Eller så åker du på ett konfirmationsläger med en inriktning som intresserar dig.

På konfirmandträffar eller läger får du prata om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar gruppen på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Du får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

De som leder konfirmationen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

Vad funderar du på?

Om du behöver särskilt stöd

Konfirmationen i Svenska kyrkan vänder sig till alla tonåringar i Sverige. Om du behöver särskilt stöd, prata med församlingen där du vill konfirmeras. 

Nya kompisar och mer kunskap

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått fundera på frågor som du tycker är viktiga, tillsammans med andra, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid, och att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen.

Se filmen nedan där Greta Molander berättar om sin konfirmation (3 minuter).

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna formar gudstjänsten tillsammans med ledarna och medverkar på olika sätt. Församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

  • En redovisning förberedd av konfirmanden eller konfirmanderna själva.
  • Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.
  • Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse över dig och dina kamrater. Att ni ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.
  • Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.

Konfirmeras på andra språk

Svenska kyrkan erbjuder konfirmation på samiska, finska och teckenspråk i olika delar av landet.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.