Psalmböcker på rad
Foto: Albin Hillert/Ikon

Psalmboken

I Den svenska psalmboken finns de psalmer och visor som Svenska kyrkans församlingar använder vid gudstjänsterna. Den innehåller också många bibeltexter och böner. Nu pågår ett arbete med att undersöka möjligheterna att revidera den nuvarande psalmboken.

Kyrkans gemensamma sångbok, psalmboken, har en historia på över tretusen år. Den är en kombination av sångsamling, bönbok, andaktshjälp, lärobok och kulturdokument och har många gånger varit mer spridd och älskad än självaste Bibeln, åtminstone i Sverige. 

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu utreds förutsättningarna för en omarbetning av den. Ett första steg har varit att ta in förslag på nya psalmer. 

Fram till 31 december 2022 kunde den som ville skicka in förslag på nya psalmer. Nu pågår arbetet med att gå igenom alla förslag som skickades in.