Psalmböcker på rad
Foto: Albin Hillert/Ikon

Psalmboken

I Den svenska psalmboken finns de psalmer och visor som Svenska kyrkans församlingar använder vid gudstjänsterna. Den innehåller också många bibeltexter och böner. Nu pågår ett arbete med att revidera psalmboken.

Kyrkans gemensamma sångbok, psalmboken, har en historia på över tretusen år. Den är en kombination av sångsamling, bönbok, andaktshjälp, lärobok och kulturdokument och har många gånger varit mer spridd och älskad än självaste Bibeln, åtminstone i Sverige. 

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu förbereds en omarbetning av den. Det innebär att man både ser över de psalmer som redan finns i psalmboken, och ser vilka nya psalmer som ska tas med.

Fram till den 31 december 2022  kan den som vill skicka in förslag på nya psalmer via en digital brevlåda.