Psalmböcker på rad
Foto: Albin Hillert/Ikon

Psalmboken

I Den svenska psalmboken finns de psalmer och visor som Svenska kyrkans församlingar använder vid gudstjänsterna. Den innehåller också många bibeltexter och böner. Nu pågår ett arbete med att undersöka möjligheterna att revidera den nuvarande psalmboken.

Psalmboken förnyas

Kyrkans gemensamma sångbok, psalmboken, har en historia på över tretusen år. Den är en kombination av sångsamling, bönbok, andaktshjälp, lärobok och kulturdokument och har många gånger varit mer spridd och älskad än självaste Bibeln, åtminstone i Sverige. 

 

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu pågår arbetet med att se över hur den kan förnyas. Ett första steg har varit att ta in förslag på nya psalmer. Fram till 31 december 2022 kunde den som ville skicka in förslag på nya psalmer.  

Det andra spåret handlar om en revidering av nuvarande psalmbok. En nyligen genomförd utredning konstaterar att arbetet bör sättas igång. Behovet av en revidering beror på att språk, teologi och andra förutsättningar har förändrats snabbare än vad som tidigare kunnat förutses.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har tagit del av utredningen och bejakat en fortsatt beredning av uppdraget. Nu pågår arbete med förslag på organisation, direktiv och arbetssätt. Kyrkostyrelsen tar ställning till förslaget under våren.

Den formella termen utifrån kyrkomötets beställning är en ”reviderad psalmbok." Men en reviderad psalmbok är i praktiken en ny psalmbok när den tas i bruk.

En reviderad psalmbok innebär justeringar av språk, stil och teologiskt innehåll, och som följd av detta också eventuella musikaliska ändringar, samt att lyfta ut och lyfta in psalmer.Hur många nya psalmer som kan få plats i en reviderad psalmbok är inte bestämt, men ett riktmärke har varit 100 stycken.