Foto: Shutterstock

Prästlönetillgångarna – skog, jord och fond

Svenska kyrkan förvaltar skog och jord över hela Sverige. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästerna. Utöver skog och jord består tillgångarna också av ett fondkapital.

Prästlönetillgångarna förvaltas av de tretton stiften. Totalt förvaltas 470 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett fondkapital på 4,5 miljarder kronor (2023). Avkastningen från förvaltningen, som uppgår till cirka 500 miljoner kronor årligen, ska gå till den kyrkliga verksamheten. 

Förvaltningen av prästlönetillgångarna präglas av Svenska kyrkans arbete för en hållbar utveckling och har egna uppsatta mål inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Mer information och kontaktuppgifter till de stiftsvisa förvaltarna finns på Prästlönetillgångarnas hemsida.