En grupp människor sätter upp ett tält på fjället.
Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Skallo

Skallujlåhkåm l fálaldahka dunji gut la viessomis miellogis ja sidá diehtet ienebuv ristalasj jáhko birra ja majt dunji mierkki.

Gesi?

Svieriga girkko bivddimav rádjá skallujlåhkåmij gájkajda 14-jagágijda. Danna li máhttelisvuoda oahppat ienebuv ietjas ja ristagis jáhko birra. Ållessjattuga máhtti aj ietja skallujlåhkåmij diededit. Ienep diedojt skallujlåhkåma birra goappátjagá nuorajda ja ållessjattugijda gávna Ietjat tjoaggulvisán. Jus sidá skallujlåhkåmav sámegiellaj jali guovte giellaj de aktavuodav válde ietjat tjoaggulvisájn sávadusáj birra.

Skallujlåhkåm hiejteduvvá skallosuohtastallamijn. Dárogielbáhko ”konfirmation” merkaj duodastibme. Skallobále tjoaggulvis råhkå skallujlåhkkij åvdås ja skallujlåhkke ietja oadtju vásstedit dan bivddima åvdås mav oadtjun juo gástadimbále: bivddim ristagissan viessot, Jubmela lahka.

Máhttá säbrrat skallujlåhkåmij vájku ij la gástadum. Gástadus máhttá tjadáduvvat skallujlågådijn.

Gåk?

Tjoaggulvisájn li moattelágásj tjerda skallujlåhkåmijs. Julevu tjoaggulvis hássá skallosijdajt sáme nuorajda. Máhttá mannat skallujlåhkåmin akti vahkon jali basen ålles låhkåmjage. Jali aj máhttá ietjas diededit skallosijddaj, gånnå ietján gå låhkåmijt aj adni ietjá dåjmajt, buojkulvissan vádtsusijt, tjuojggamijt ja nåv vil. Skallujlåhkåmin gávnnu härrá ja nuppe gudi tjoaggulvisájn barggi, danna duv diehti vásstedittjat gatjálvisájda viessoma birra. Skallujlågådijn manná jubmeldievnon ja oahppá ådåsijt aktisasj ságastallamij tjadá.

Ållessjattugij skallujlåhkåm la álu ságastimjuohkusijn gånnå oassálasstá, jali iesj ságas jáhko ja iellema birra härrájn.

Jus sidá sámegielak jali guovtegielak skallujlåhkåmij säbrrat de válde aktavuodav ietjat tjoaggulvisájn ja giehto majt sáva.

 Läs om Mika som blev konfirmandledare på samiskt konfaläger.

Mij fálalduvvá gånnå dån åro?

Sidá gus diehtet mij fálalduvvá dunji boahtte skallujlåhkken gånnå åro? Gávna ietjat girkkov webban.

Skallujlåhkåma birra

• Báhko skallujlåhkåm boahtá latijna confirmares ja mierkki duodastus.
• Loahpe l skallujlåhkåt dat jage rájes gå 15 jage dävdá. Ienemusá álgadi skallujlåhkåt gå vádtsi 8 jahkekursan.