Så väljs en ärkebiskop

Ärkebiskopen väljs till uppdraget. Hen måste inte vara biskop sedan tidigare, även om det oftast har varit biskopar som valts till ärkebiskop.

Uppdraget fortsätter fram till pensionen

En ärkebiskop väljs till sitt uppdrag och har kvar uppdraget fram till pensionen, om hen inte själv väljer att lämna det tidigare. 

Efter pensionen får den tidigare ärkebiskopen titeln ärkebiskop emeritus (män) eller ärkebiskop emerita (kvinnor).

Ärkebiskopen röstas fram

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen, och av ledamöterna i samtliga stifts domkapitel och stiftsstyrelser.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift, röstar dessutom de diakoner och präster i Uppsala stift som har en tjänst i stift eller församling, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio.

Läs om förtroendevalda elektorer och om hur ett biskopsval går till

Det utses minst fem kandidater

I ett nomineringsval utser de röstberättigade minst fem kandidater till ärkebiskopsvalet, men det kan bli fler om fler än fem personer får minst fem procent av rösterna. Efter behörighetsförklaring blir de sedan officiella kandidater i ärkebiskopsvalet.

Om någon av kandidaterna där får mer än 50 procent av rösterna i den första valomgången är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång med de två kandidater som har fått flest röster.