Prata med oss

Till innehållet

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordningen bestäms av kyrkomötet.


Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter. Kyrkoordningen uppdateras därför varje årsskifte. Här har du möjlighet att ladda ned gällande kyrkoordning i pdf-format.

Gällande kyrkoordning från 1 januari 2017 (pdf, 142 sidor)

Inledning till kyrkoordningen

Övergångsbestämmelser

Det finns vissa regler inom Svenska kyrkan som gäller under en övergångsperiod, så kallade övergångsbestämmelser. Deras funktion är att underlätta införandet av nya regler och se till att nya regler inte fungerar retroaktivt.

Här nedan hittar du kyrkoordningens övergångsbestämmelser i pdf-format, antingen alla i samma dokument eller varje del var för sig.

Övergångsbestämmelser 

Gällande bestämmelser

 Vissa bestämmelser ingår inte i kyrkoordningen. Det kan till exempel vara kyrkomötets beslut om gudstjänstböcker och instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån inom kyrkan.

Det kan också vara bestämmelser som kyrkostyrelsen har beslutat om, exempelvis om hur valsedlar ska se ut. Här nedan finns alla nu gällande bestämmelser, sorterade i kronologisk ordning efter när de beslutades.

Gällande bestämmelser