Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk

Kyrkoordningen anger de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan att fullfölja sin kallelse. Den ger också ledning för hur enheten och gemenskapen bland dem som tillhör Svenska kyrkan ska bevaras och stärkas liksom relationen mellan församlingar och stift och med hela den världsvida kyrkan.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, tar beslut om kyrkoordningen och uppdaterar den årligen. 

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter. Kyrkoordningen uppdateras därför varje årsskifte. Här har du möjlighet att ladda ned gällande kyrkoordning i pdf-format.

Du kan söka i pdf-filen genom att ctrl-klicka på sidnummer. Vill du tillbaka till innehållsförteckningen klickar du på ”Kyrkoordningen” i sidhuvudet. 

Riktlinjer utfärdade av kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan (pdf)

Gällande bestämmelser

Vissa bestämmelser ingår inte i kyrkoordningen. Det kan till exempel vara kyrkomötets beslut om gudstjänstböcker och instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån inom kyrkan.

Det kan också vara bestämmelser som kyrkostyrelsen har beslutat om, exempelvis om hur valsedlar ska se ut. Här nedan finns alla nu gällande bestämmelser, sorterade i kronologisk ordning efter när de beslutades.

Gällande bestämmelser

Om du i förteckningen ovan inte hittar en SvKB med det nummer som du letar efter kan detta t.ex. bero på att det är fråga om en ändringsbestämmelse eller en bestämmelse som inte längre gäller. För att leta vidare behöver du gå till den kronologiskt/årsvis ordnade nummerserien ”Alla bestämmelser”, där respektive bestämmelse publiceras i sin ursprungliga lydelse. 

Läs mer om Svenska kyrkans bestämmelser 

Läs mer om kyrkoordningen