Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är en central del i Svenska kyrkans eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser i gällande lydelser.

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk

Kyrkoordningen anger de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan att fullfölja sin kallelse. Den ger också ledning för hur enheten och gemenskapen bland dem som tillhör Svenska kyrkan ska bevaras och stärkas liksom relationen mellan församlingar och stift och med hela den världsvida kyrkan.

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet beslutat om ändringar i bestämmelser. På denna sida publiceras en samlad version av kyrkoordningen med alla ändringar införda (en konsoliderad version med gällande lydelse).

Du kan söka i pdf-filen genom att ctrl-klicka på sidnummer. Vill du tillbaka till innehållsförteckningen klickar du på ”Kyrkoordningen” i sidhuvudet. 

Andra gällande bestämmelser

Vid sidan av eller som komplement till kyrkoordningen finns fler bestämmelser utfärdade av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.

Det kan till exempel vara kyrkomötets beslut om gudstjänstböcker och instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån. Det kan också vara bestämmelser som kyrkostyrelsen har beslutat om, exempelvis detaljerade bestämmelser om kyrkobokföringen, kyrkovalen och clearing- och avgiftsbelopp.

Här nedan finns sammanställda versioner av gällande lydelser även av dessa bestämmelser. De är sorterade i kronologisk ordning efter när de ursprungligen beslutades.

Regelverkssamlingen Svenska kyrkans bestämmelser

Om du letar efter den publicerade ursprungsversion av en viss SvKB behöver du gå till regelverkssamlingen Svenska kyrkans bestämmelser, där alla bestämmelser offentliggörs i en kronologisk/årsvis ordnad nummerserie. 

Svenska kyrkans bestämmelser