Alla bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser beslutas av kyrkomötet och av kyrkostyrelsen. Denna sida är en regelverkssamling och här tillkännages (offentliggörs) alla bestämmelser som har beslutats av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.

Regelverkssamlingen Svenska kyrkans bestämmelser

Denna sida är en regelverkssamling för Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). På sidan tillkännages (offentliggörs) beslutade bestämmelser, vilket sker genom publiceringen. Bestämmelser publiceras alltid i sin beslutade version (ursprungsversion). Läs mer om regelverket.

Konsoliderade versioner av bestämmelser publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Alla bestämmelser

Filtrera