Ett barn sitter och ritar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Vad är barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets bästa i ett visst tidsbundet sammanhang.

Handboken i kortform

  • Svenska kyrkan är en kyrka där många barn är medlemmar och där många barn finns i kyrkliga verksamheter och aktiviteter.
  • Kyrkoordningen anger att i kristen tro intar barnet en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamheter.
  • Barnkonsekvensanalys handlar här om att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.
  • För att avgöra om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.
  • Barnkonsekvensanalysen – barnkonsekvensanalys-rapporten – blir ett beredningsunderlag.

 

Gör en barnkonsekvensanalys

Det finns ett webbaserat metodstöd för dig som ska göra en barnkonsekvensanalys. Texter och filmklipp visar hur du gör.

Det finns också ett avsnitt för dig som ger någon i uppdrag att göra en barnkonsekvensanalys. Avsnittet handlar om tidsaspekter och hur du bedömer kvaliteten på utfört uppdrag.

Gå till e-utbildning på Svenska kyrkans utbildningsportal.

Skapa konto i Learnify via inbjudningskod för att använda materialet ”Att göra en barnkonsekvensanalys”.

Filmen hos Sensus visar hur du loggar in. Använd koden 501434.