En cirkel med de globala målen för hållbar utveckling och texten Ingen ska lämnas utanför
Foto: www.globalamalen.se

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

I Agenda 2030 finns stora utmaningar i att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket betyder att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås och att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.

Varje enskild människa ska ha möjlighet att bära på ett hopp och få möjlighet att förverkliga sig själv som människa, som en del i en rättvis global gemenskap. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord ”Ingen ska lämnas utanför”, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till att lokalsamhällen, länder och en hel värld ska hålla ihop. Sveriges riksdag har beslutat att agendan ska genomsyra all politik. Svenska kyrkan ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat.