En kvinnlig präst skrattar och gör teckenspråk till några personer som syns suddigt i förgrunden.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Töihin Ruotsin kirkkoon

Ruotsin kirkossa on noin 22 000 työntekijää. Haluatko tulla työtoveriksemme? Täältä löydät tietoa kirkon ammateista sekä avoimista työpaikoista kotimaassa ja maailmalla.

Kirkon toimintaan tarvitaan monen alan ammattilaisia. Pappien, diakonien, muusikkojen ja pedagogien lisäksi kirkko työllistää mm. ekonomeja, vahtimestareita, tiedottajia ja henkilöstöasiantuntijoita. Suurin osa kirkon työntekijöistä työskentelee seurakunnissa.

Täältä löydät Ruotsin kirkon avoimet työpaikat.

Monta erilaista työpaikkaa

  • Seurakuntien tärkein työtehtävä on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen.
  • Seurakunnat edistävät hyvää elämää.
  • Hiippakunnat ovat kirkon hallinnollinen alue. Kirkossamme on 13 hiippakuntaa.
  • Hiippakunnat tukevat ja edistävät seurakuntien työtä.
  • Kirkon kansallisen taso vastaa koko kirkon yhteisestä työstä ja kehityksestä. Kansallisen tason työpiste on Kirkkokanslia Uppsalassa.
  • Osa kirkon työntekijöistä on virassa ulkomailla. Täältä löydät lisätietoa Ruotsin kirkosta ulkomaan seurakunnista.

Kirkollisen työn ammatit

Tässä tietoa neljästä kirkollisen työn ammatista Ruotsin kirkossa.

Pappi

Jumalanpalvelukset, ihmisten kohtaaminen ja sielunhoito ovat papin työssä keskeisimmät tehtävät. Työviikko voi sisältää kasteita, hautauksia, avioliittoon vihkimisiä ja seurakuntatilaisuuksia.
Seurakuntapapin virkanimikkeitä ovat komministeri ja kirkkoherra. Osa papeista toimii kirkon erityistehtävissä esimerkiksi sairaaloissa, opiskelijatyössä ja vankiloissa.

Diakoni

Diakoni tekee työtä erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä olevien ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen parissa. Työssä hän tukee ihmisten omia voimavaroja. Diakoni kuulee hädän, näkee sen ja tuo esille sen syitä sekä pyrkii vaikuttamaan niihin. Diakoni voi toimia myös kansalaisjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoissa.

Seurakuntapedagogi

Seurakuntapedagogit  tekevät työtä lasten, nuorten ja aikuisten ryhmätoimintojen johtamisessa ja kehittämisessä. Työssä keskeistä on yksilöiden kohtaaminen ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Myös leirit ja retket ovat osa työtä. Seurakuntapedagogit tekevät yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä kuntien ja järjestöjen verkostoissa.

Kirkkomuusikko

Kirkkomuusikko on kirkon musiikin ammattilainen. Hän soittaa ja laulaa jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä johtaa kuoroja ja soitinyhtyeitä. Hän kehittää seurakunnan musiikkitoimintaa: konserteista musiikkileikkikouluun ja nuorten bänditoiminnasta eläkeläisten lauluryhmiin.
Täältä löydät tietoa ylläoleviin ammatteihin valmistavista koulutuksista.

Ruotsinsuomalaiseen seurakuntatyöhön?

Ruotsin kirkko on monikielinen kirkko ja tarvitsee siksi myös monikielisiä työntekijöitä. Kirkossamme on ruotsinsuomalaisen työn virkoja, jossa suomen kielen taito on välttämätön. Suurin osa näistä viroista on pappien ja diakonien virkoja, mutta kirkko työllistää myös esim. suomenkielisiä musiikkipedagogeja ja lapsi-ja nuorisotyöntekijöitä. Ruotsinsuomalainen työ on usein kaksikielistä. Siksi myös sujuva ruotsin kielen taito on tärkeä.