En kvinnlig präst skrattar och gör teckenspråk till några personer som syns suddigt i förgrunden.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Töihin Ruotsin kirkkoon

Ruotsin kirkossa on noin 22 000 työntekijää. Haluatko tulla työtoveriksemme? Täältä löydät tietoa kirkon ammateista sekä avoimista työpaikoista kotimaassa ja maailmalla.

Kirkon toimintaan tarvitaan monen alan ammattilaisia. Pappien, diakonien, muusikkojen ja pedagogien lisäksi kirkko työllistää mm. ekonomeja, vahtimestareita, tiedottajia ja henkilöstöasiantuntijoita.

Täältä löydät Ruotsin kirkon avoimet työpaikat.

Monta erilaista työpaikkaa

  • Suurin osa kirkon työntekijöistä työskentelee seurakunnissa. Seurakuntien tärkein työtehtävä on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen sekä hyvän elämän edistäminen.
  • Hiippakunnat ovat kirkon alueellinen työtaso. Kirkossamme on 13 hiippakuntaa.
  • Hiippakunnat tukevat ja edistävät seurakuntien työtä.
  • Kirkon kansallisen tason työntekijät huolehtivat koko kirkon yhteisestä työstä ja kehityksestä. Kansallisen tason työpiste on Kirkkokanslia Uppsalassa.
  • Osa kirkon työntekijöistä on virassa ulkomailla. Täältä löydät lisää tietoa Ruotsin kirkosta ulkomailla.

Länk till Svenska kyrkan i utlandet.

Kirkollisen työn ammatit

Tässä tietoa neljästä kirkollisen työn ammatista Ruotsin kirkossa.

Pappi

Papin työssä keskeistä on seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävät sekä ihmisten kohtaaminen ja sielunhoito. Työviikkoon sisältyy muun muassa jumalanpalveluksia, kasteita, hautaan siunaamisia, avioliittoon vihkimisiä, ja erilaisia seurakunnan tilaisuuksia. Seurakuntapapin tehtävänimikkeitä ovat komministeri ja kirkkoherra. Osa papeista toimii kirkon erityistehtävissä esimerkiksi sairaaloissa, oppilaitostyössä ja vankiloissa.

Diakoni

Diakoniatyöntekijä tekee työtä erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä olevien ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen kanssa. Työssä hän tukee ihmisten omia voimavaroja. Työ edellyttää hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syiden esille tuomista ja vaikuttamista. Työntekijä toimii kansalaisjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoissa.

Seurakuntapedagogi

Seurakuntapedagogit  tekevät työtä lasten, nuorten ja aikuisten ryhmätoimintojen johtamisessa ja kehittämisessä. Työssä keskeistä on yksilöiden kohtaaminen ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Myös leirit ja retket ovat osa työtä. Työhön kuuluu myös yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä verkostoyhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa.

Kirkkomuusikko

Kirkkomuusikko on kirkon musiikin ammattilainen. Hän soittaa ja laulaa jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä johtaa kuoroja ja soitinyhtyeitä. Hän kehittää seurakunnan musiikkitoimintaa:konserteista musiikkileikkikouluun ja nuorten bänditoiminnasta eläkeläisten lauluryhmiin.

Täältä löydät tietoa ylläoleviin ammatteihin valmistavista koulutuksista.

Ruotsinsuomalaiseen seurakuntatyöhön?

Ruotsin kirkko on monikielinen kirkko ja tarvitsee siksi myös monikielisiä työntekijöitä. Kirkossamme on noin. 150 erityistä ruotsinsuomalaisen työn virkaa, jossa suomen kielen taito on välttämätön. Suurin osa näistä viroista on pappien ja diakonien virkoja, mutta kirkko työllistää myös esim. suomenkielisiä musiikkipedagogeja ja lapsi-ja nuorisotyöntekijöitä. Ruotsinsuomalainen työ on usein kaksikielistä, minkä tähden sujuva ruotsin kielen taito on myös tärkeä.

Jos olet kiinnostunut ruotsinsuomalaisen seurakuntatyön viroista niin voit ottaa yhteyttää Kirkkokanslian suomenkielisen työn työalasihteeriin.