Foto: Magnus Aronson/Ikon

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

Ansökningsperiod 15/3 - 15/4 2024

Ansökan är nu stängd. Antagningsbesked går ut i v. 25.

Pastoralteologisk grundkurs, campus-halvfart
Ort: Göteborg och Uppsala
Kurskod: PGGbg24 och PGUpp24HT

Terminstider:
HT 2024: HT 2024: 2024-09-02 - 2025-01-19

Prästprogrammet, slutår, campus-helfart
Ort: Lund och Uppsala
Kurskod: PHLu24 och PHUpp24

Terminstider: 
HT 2024: 2024-09-02 - 2025-01-19
VT 2025: 2025-01-20 - 2025-06-08

Programbeskrivning

Den pastoralteologiska utbildningen till präst består av en pastoralteologisk grundkurs och ett pastoralteologiskt slutår. Du kan läsa om utbildningens upplägg och innehåll i utbildningsplanen och i kursplanerna.
Den pastoralteologiska utbildningen bygger på den blivande prästens akademiska utbildning och stiftspraktik. Genom studier, praktiska övningar och reflektion ges den studerande möjlighet att bearbeta och tillgodogöra sig yrkesrelaterad kunskap för att sedan ha möjlighet att tillämpa denna i ett pastoralt sammanhang.

Pastoralteologisk grundkurs (PG)
Den pastoralteologiska grundkursen inleder det pastoralteologiska studiet för blivande präster som går kursen parallellt med de akademiska studierna, efter antagningen.  Kursen samplaneras tidsmässigt med kursen Svenska kyrkans tro och liv. Kursen ges på halvfart, två dagar i veckan under en termin. PG går måndagar och tisdagar varje termin i Uppsala, måndagar och tisdagar varje vårtermin i Lund, onsdagar och torsdagar varje hösttermin i Göteborg och onsdagar och torsdagar varannan vårtermin i Umeå. Detta gäller under förutsättning att kurserna samlar ett tillräckligt stort studerandeunderlag.

I PG i ingår tre veckors verksamhetsförlagd undervisning, VFU, på helfart i en församling i vigningsstiftet. Läs mer om VFU här.

Pastoralteologiskt slutår
Campus-helfart
Prästprogrammets slutår ges på helfart i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje termin under förutsättningen att det finns tillräckligt stort studerandeunderlag. Under vårterminen infaller tre veckors verksamhetsförlagd undervisning, VFU, i en församling i vigningsstiftet. Läs mer om VFU här.
Nästa tillfälle för campus-helfart är HT-24 i Lund och Uppsala. 
Det planeras även en campus-helfart VT-25 i Lund. 

Campus-digitalt-församling (CDF)
Slutåret ges i en kombinerad utbildningsform med undervisning på campus i Uppsala respektive Lund under koncentrerade veckor och med digital undervisning på distans från utbildningsorten samt lärande i församling genom verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Under vårterminen infaller tre veckors verksamhetsförlagd undervisning, VFU, i en församling i vigningsstiftet. Läs mer om VFU här.
Nästa tillfälle för CDF-formen är VT-25, endast i Uppsala.

Interaktiv kommunikation 
Under utbildningstiden sker delvis interaktiv kommunikation. Mer information om detta meddelas vid utbildningens start.

Kursansvar 
Elisabet Pettersson är programchef för prästprogrammet, och har utbildnings- och kursansvar för utbildningen. Hennes uppgifter finns längre ner på denna sida.

För att komma i kontakt med stiftet angående stiftsmoment och att bli antagen som prästkandidat hänvisas till respektive stifts rekryterare. Du kan finna dessa uppgifter här.

 

Kursplaner präst

Aktuella kursplaner

Utbildningsplaner

Varje program har en utbildningsplan som du hittar här.

En präst står vi en dopfunt.

PAK för präster

Kursen riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet. Här hittar du information om innehåll, upplägg och antagning.