Utbildningsinstitutet

"Vi vill vara en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och gestalta evangeliets tilltal till varje människa i varje tid"