Stiftskontakter

I varje stift finns en rekryteringsansvarig för varje yrkeskategori, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. De hjälper dig med frågor kring utbildningar och antagning.

Göteborgs stift
Box 11937, 404 39 Göteborg
031-771 30 00
goteborg.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift
Diakon Greger Carlsson, 031-771 30 27
Församlingspedagog Marie Svensson, 031-771 29 64 
Kyrkomusiker Ulrika Melin Lasson, 031-771 30 11
Präst Jenny Rogestedt, 031-771 30 54

Härnösands stift
Trädgårdsgatan 7, 871 22 Härnösand
0611-254 00, harnosand.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift
Diakon Sonja Bjermqvist, 0611-254 55
Församlingspedagog Maria Vilander Holmquist, 0611-254 72, 0730-25 66 68
Kyrkomusiker Elisabeth Sundeman, 0611-254 65
Präst Maria Ålander,  0611-254 23 

Karlstads stift
Box 186, 651 05 Karlstad
054-17 24 00, karlstadsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift
Diakon Eva Persson, 054-17 24 25, 0708-92 44 25 (sms)
Församlingspedagog Ann-Marie Nordström, 054-17 24 29, 070-632 94 29
Kyrkomusiker Anders Göranzon, 054-17 24 26, 070-892 44 26
Präst Mari Åhrström, 054-17 24 22

Linköpings stift
Ågatan 65, 582 22 Linköping
013-24 26 00, linkopingsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift 
Diakon Johan Schullström, 013-24 26 25, 0730-22 26 25
Församlingspedagog Helen Kémi 013-24 26 50
Kyrkomusiker Emil Holmberg, 013-24 26 14
Präst Emma Malmström, 013-24 26 34 

Luleå stift
Stationsgatan 40, 972 32 Luleå
0920-26 47 00, lulea.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/luleastift
Diakon Carina Johansson, 0911-20 08 71
Församlingspedagog Maria Berglund, 0910-72 57 16
Kyrkomusiker Carolina Söderberg, 0920-26 47 75
Präst Pär Parbring, 0910-72 57 22

Lunds stift
Kraftstorg 12 B, 223 50 Lund
046-15 55 00, lundsstift@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
Diakon Carin Hompe Svedberg, 046-15 55 50
Församlingspedagog Eva Wulff, 046-15 55 36
Kyrkomusiker Maja Malmström, 046-15 55 47
Präst Kristina Berlin, 046-15 55 49 

Skara stift
Box 173, 532 23 Skara
0511-262 00, skara.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skarastift 
Diakon Göran Ohlsson, 0511-262 20
Församlingspedagog Ulrika Helmerson, 0511-262 27
Kyrkomusiker Erik Nyberg, 0511-262 10
Präst Anders Mulec , 0511-262 25 

Stockholms stift
Klara Södra kyrkogata 1, 111 52 Stockholm
08-508 940 00, sthlm.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift 
Diakon Lena Burman Holmgren, 08-508 940 61
Församlingspedagog Monica Johansson, 08-508 940 53
Kyrkomusiker Anna Pihl Lindén, 08-508 940 48
Präst Elin Hyldéen Gärtner, 08-508 940 57

Strängnäs stift
Box 84, 645 22 Strängnäs
0152-234 00, strangnas.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift 
Diakon Maria Holmgren, 0152-234 42
Församlingspedagog Helena Åhlin, 0152-234 74  
Kyrkomusiker vakant Maria Säfsten, 0152-234 55
Präst Charlotte Bachelder, 0152-234 85
Flerspråkig rekrytering vakant
Processledare Ulrika Pettersson, 0152-234 46

Uppsala stift
Dragarbrunnsgatan 71, 751 43 Uppsala
018-68 07 00, uppsalastift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppsalastift 
Diakon Elisabet Berglund, 018-68 07 09
Församlingspedagog Camilla Zacco, 018-68 07 85
Kyrkomusiker Mats Stenlund, 018-68 07 81, 070-269 63 02
Präst Anna Bäcklund, 018-68 07 50

Visby stift
N:s Kyrkogat. 3 A, 621 55 Visby
0498-40 49 00, visby.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/visbystift 
Diakon vakant
Församlingspedagog vakant
Kyrkomusiker Anne Dungner Hjellström, 0498-40 49 07
Präst Annika Hakalax, 0498-40 49 05

Västerås stift
V. Kyrkogatan 9, Box 7, 721 03 Västerås
021-17 85 00, vasteras.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vasterasstift 
Diakon Eva-Mari Karlsson Kempi, 021-17 85 30
Församlingspedagog Nicklas From, 021-17 85 68 
Kyrkomusiker Kira Lankinen, 021-17 85 34
Präst Anna Brodén, 021-17 85 00 

Växjö stift
Box 527, 351 06 Växjö
0470-77 38 00, vaxjostift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift 
Diakon Monica Sölvesdotter Olsson, 0470-77 38 49
Församlingspedagog Christina Evertsson, 0470-77 38 08
Kyrkomusiker Åsa Johnsson, 0470-77 38 39
Präst Mattias Östborg, 0470-77 38 11