Stiftskontakter

I varje stift finns en rekryteringsansvarig för varje yrkeskategori, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. De hjälper dig med frågor kring utbildningar och antagning.

Göteborgs stift
Box 11937, 404 39 Göteborg
031-771 30 00
goteborg.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift
Diakon greger.carlsson@svenskakyrkan.se, 031-771 30 27
Församlingspedagog marie.i.svensson@svenskakyrkan.se, 031-771 29 64 
Kyrkomusiker ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se, 031-771 30 11
Präst jenny.rogestedt@svenskakyrkan.se, 031-771 30 54

Härnösands stift
Trädgårdsgatan 7, 871 22 Härnösand
0611-254 00, harnosand.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift
Diakon sonja.bjermqvist@svenskakyrkan.se, 0611-254 55
Församlingspedagog maria.holmquist@svenskakyrkan.se, 0611-254 72, 0730-25 66 68
Kyrkomusiker elisabeth.sundeman@svenskakyrkan.se, 0611-254 65
Präst maria.alander@svenskakyrkan.se,  0611-254 23 

Karlstads stift
Box 186, 651 05 Karlstad
054-17 24 00, karlstadsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift
Diakon eva.l.persson@svenskakyrkan.se, 054-17 24 25, 0708-92 44 25 (sms)
Församlingspedagog ami.nordstrom@svenskakyrkan.se, 054-17 24 29, 070-632 94 29
Kyrkomusiker johanna.friberg@svenskakyrkan.se, 054-17 24 18
Präst mari.ahrstrom@svenskakyrkan.se, 054-17 24 22

Linköpings stift
Ågatan 65, 582 22 Linköping
013-24 26 00, linkopingsstift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift 
Diakon johan.schullstrom@svenskakyrkan.se, 013-24 26 25, 0730-22 26 25
Församlingspedagog helen.kemi@svenskakyrkan.se013-24 26 50
Kyrkomusiker emil.holmberg2@svenskakyrkan.se, 013-24 26 14
Präst emma.audas@svenskakyrkan.se, 013 24 26 83

Luleå stift
Stationsgatan 40, 972 32 Luleå
0920-26 47 00, lulea.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/luleastift
Diakon carina.johansson@svenskakyrkan.se, 0920-26 47 35
Församlingspedagog maria.g.berglund@svenskakyrkan.se, 0910-72 57 36
Kyrkomusiker carolina.soderberg@svenskakyrkan.se, 0920-26 47 75
Präst Par.Parbring@svenskakyrkan.se, 0910-72 57 42

Lunds stift
Kraftstorg 12 B, 223 50 Lund
046-15 55 00, lundsstift@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
Diakon carin.hompe-svedberg@svenskakyrkan.se, 046-15 55 50
Församlingspedagog kristina.markstrom@svenskakyrkan.se 046-15 55 45
Kyrkomusiker maja.malmstrom@svenskakyrkan.se, 046-15 55 47
Präst kristina.berlin@svenskakyrkan.se, 046-15 55 49 

Skara stift
Box 173, 532 23 Skara
0511-262 00, skara.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skarastift 
Diakon goran.ohlsson@svenskakyrkan.se, 0511-262 20
Församlingspedagog peter.svardsmyr@svenskakyrkan.se, 0511-262 27
Kyrkomusiker reibjorn.neander@svenskakyrkan.se
Präst anders.mulec@svenskakyrkan.se , 0511-262 25 

Stockholms stift
Västra Trädgårdsgatan 2A, Box 163 06, 103 25 Stockholm
08-508 940 00, sthlm.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift 
Diakon lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se, 08-508 940 61
Församlingspedagog monica.h.johansson@svenskakyrkan.se, 08-508 940 53
Kyrkomusiker anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se, 08-508 940 48
Präst elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se, 08-508 940 64

Strängnäs stift
Box 84, 645 22 Strängnäs
0152-234 00, strangnas.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift 
Diakon maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se, 0152-234 42
Församlingspedagog helena.ahlin@svenskakyrkan.se, 0152-234 74  
Kyrkomusiker maria.safsten@svenskakyrkan.se, 0152-234 55
Präst charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se, 0152-234 85
Flerspråkig rekrytering vakant
Processledare ulrika.pettersson@svenskakyrkan.se, 0152-234 46

Uppsala stift
Dragarbrunnsgatan 71, 751 43 Uppsala
018-68 07 00, uppsalastift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/uppsalastift 
Diakon elisabet.berglund@svenskakyrkan.se, 018-68 07 09
Församlingspedagog camilla.zacco@svenskakyrkan.se, 018-68 07 85
Kyrkomusiker mats.stenlund@svenskakyrkan.se, 018-68 07 81, 070-269 63 02
Präst anna.backlund@svenskakyrkan.se, 018-68 07 50

Visby stift
N:s Kyrkogat. 3 A, 621 55 Visby
0498-40 49 00, visby.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/visbystift 
Diakon 
Församlingspedagog carin.frennevi@svenskakyrkan.se, 0498 – 40 49 29
Kyrkomusiker anne.dungner@svenskakyrkan.se, 0498-40 49 07
Präst annika.hakalax@svenskakyrkan.se, 0498-40 49 05

Västerås stift
V. Kyrkogatan 9, Box 7, 721 03 Västerås
021-17 85 00, vasteras.stift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vasterasstift 
Diakon eva-mari.karlssonkempi@svenskakyrkan.se, 021-17 85 30
Församlingspedagog Nicklas.From@svenskakyrkan.se, 021-17 85 68 
Kyrkomusiker kira.lankinen@svenskakyrkan.se, 021-17 85 34
Präst anna.broden@svenskakyrkan.se, 021-17 85 47

Växjö stift
Box 527, 351 06 Växjö
0470-77 38 00, vaxjostift@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift 
Diakon monica.solvesdotter-olsson@svenskakyrkan.se, 0470-77 38 49
Församlingspedagog christina.evertsson@svenskakyrkan.se, 0470-77 38 08
Kyrkomusiker asa.johnsson@svenskakyrkan.se, 0470-77 38 39
Präst mattias.ostborg@svenskakyrkan.se, 0470-77 38 11