Luleå stift

Luleå stift är ett av 13 stift och till ytan en tredjedel av Sverige. Stiftets uppgift är att stödja Svenska kyrkans 56 församlingar i Norrbottens län och Västerbottens län i vårt gemensamma uppdrag, att vara kyrka här och nu.

Nu hjälper vi till att minska smittspridningen!

På grund av de skärpta coronarestriktionerna ställer vi om stora delar av vår verksamhet. Verksamheten anpassas efter samråd med Region Norrbottens och Region Västerbottens smittskyddsläkare.  Kyrkorummen är fortsatt ofta öppna och när gudstjänst firas görs det med extra stor omsorg. På respektive församlings webbplats och i sociala medier kan du se mer om vilken verksamhet som pågår och hur den genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.