Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Luleå stift

Luleå stift är ett av 13 stift och till ytan en tredjedel av Sverige. Stiftets uppgift är att stödja Svenska kyrkans 57 församlingar i Norrbottens och Västerbottens län i vårt gemensamma uppdrag att förmedla evangeliet till alla.

Som ett tecken på Svenska kyrkans bön och omtanke för Syriens krigsdrabbade folk har biskop Hans Stiglund uppmuntrat församlingarna i Luleå stift att ringa i kyrkklockorna varje vardag klockan 17.00, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Biskopen uppmuntrar församlingar att ringa i kyrkklockorna för folket i Syrien

Som ett tecken på Svenska kyrkans bön och omtanke för Syriens krigsdrabbade folk har biskop Hans Stiglund uppmuntrat församlingarna i Luleå stift att ringa i kyrkklockorna varje vardag klockan 17.00, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Hans Stiglund har meddelat att han lämnar sitt uppdrag som biskop i Luleå stift, i juni 2018. Det är då 16 år sedan han tillträdde ämbetet.

Biskopen går i pension 2018

Hans Stiglund har meddelat att han lämnar sitt uppdrag som biskop i Luleå stift, i juni 2018. Det är då 16 år sedan han tillträdde ämbetet.

Luleå stift och TESAB har tagit fram ett efterlängtat koncept för uppvärmning av kyrkor med luft-luftvärmepumpar. Den specialgjorda Kyrkpumpen ger en besparing på 40–50 procent av uppvärmningskostnaden och har därmed betalat sig själv på tre år.

Halverad uppvärmningskostnad med Kyrkpumpen

Luleå stift och TESAB har tagit fram ett efterlängtat koncept för uppvärmning av kyrkor med luft-luftvärmepumpar. Den specialgjorda Kyrkpumpen ger en besparing på 40–50 procent av uppvärmningskostnaden och har därmed betalat sig själv på tre år.

Den 24-30 oktober är det dags för Norrbottens internationella körfestival Singing People Together.

Singing people together

Den 24-30 oktober är det dags för Norrbottens internationella körfestival Singing People Together.

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 57 församlingar som är geografiskt indelade i åtta kontrakt.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 57 församlingar som är geografiskt indelade i åtta kontrakt.

Välkommen att ta kontakt med oss på stiftskansliet!

Stiftskansliet

Välkommen att ta kontakt med oss på stiftskansliet!