Foto: Luleå stift

Luleå stift

Luleå stift är ett av 13 stift och till ytan en tredjedel av Sverige. Stiftets uppgift är att stödja Svenska kyrkans 56 församlingar i Norrbottens län och Västerbottens län i vårt gemensamma uppdrag, att vara kyrka här och nu.

Ett läger blev flera små

I år blev det ett annorlunda upplägg på samiska konfirmandlägret. Istället för att traditionsenligt samlas på Edelvik folkhögskola i Burträsk har man på grund av pandemin fått hålla läger och konfirmationsgudstjänster på flera olika orter. - Våra ledare gjorde det bästa av vår konfirmation, jag är nöjd, säger konfirmanden Márge Marakatt.

Kyrka i solnedgång med åkrar och ängar i förgrunden.

Sommar

Även denna sommar är annorlunda och vi behöver anpassa oss efter pandemin. Oavsett var du befinner dig i sommar finns Svenska kyrkan nära. Både digitalt och fysiskt med anpassad verksamhet.

Så säger nomineringsgrupperna

Inför kyrkovalet har företrädare för de elva nomineringsgrupper som ställer upp i det regionala valet till stiftsfullmäktige svarat på tre frågor. Läs vad de vill och lägg din röst i kyrkovalet den 6–19 september.

Officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket

Kyrkostyrelsen beslutade den 8 juni att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Diakoni i centrum i Luleå domkyrkoförsamling är en social mötesplats. Alla är välkommna för att värma sig, ta en dusch och ombyte av kläder, dricka kaffe och umgås. Frukost och fika finns för en symbolisk summa.
Församlingen har diakoner tillgängliga för stöd och rådgivning.

Skapa plats – en diakonal kraftsamling för att stötta människor i arbetslöshet

Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet Skapa plats i Svenska kyrkan.  

Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar som fyllt 16 år vara med och välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Nya diakoner och präster välkomnas till Luleå stift

Söndagen den 13 juni hölls vigningsgudstjänst i Luleå domkyrka. Nu säger vi varmt välkommen till 5 diakoner och 3 präster! Vigningsgudstjänsten livesändes och här kan de se den i efterhand.

Man från Svenska kyrkan levererar en matkasse till en äldre kvinna med rollator.

Svenska kyrkan i coronatider

I tider av oro och kris kan vi behöva mötas och få stöd och hjälp av varandra i ännu större omfattning än vanligt. Därför ställer Svenska kyrkan inte in – vi ställer om! Läs om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet.

Nu hjälper vi till att minska smittspridningen!

På grund av coronarestriktionerna anpassas verksamheten. Kyrkorummen är fortsatt ofta öppna och när gudstjänst firas görs det med extra stor omsorg. På respektive församlings webbplats och i sociala medier kan du se vilken verksamhet som pågår och hur den genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.