Luleå stift

Luleå stift är ett av 13 stift och till ytan en tredjedel av Sverige. Stiftets uppgift är att stödja Svenska kyrkans 56 församlingar i Norrbottens län och Västerbottens län i vårt gemensamma uppdrag, att vara kyrka här och nu.

Nu hjälper vi till att minska smittspridningen!

På grund av de skärpta coronarestriktionerna ställer vi om stora delar av vår verksamhet. Verksamheten anpassas efter samråd med Region Norrbottens och Region Västerbottens smittskyddsläkare.  Kyrkorummen är fortsatt ofta öppna och när gudstjänst firas görs det med extra stor omsorg. På respektive församlings webbplats och i sociala medier kan du se mer om vilken verksamhet som pågår och hur den genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Många församlingar och pastorat i vårt land sänder gudstjänster, andakter och andra evenemang live på webben. I vår gemensamma kalender och i appen Kyrkguiden hittar du sändningarna. Välkommen att vara med - via länk! Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.

Digitala gudstjänster och andakter

Många församlingar och pastorat i vårt land sänder gudstjänster, andakter och andra evenemang live på webben. I vår gemensamma kalender och i appen Kyrkguiden hittar du sändningarna. Välkommen att vara med - via länk! Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.

Bön i coronatid med biskop Åsa Nyström

Välkommen till Luleå stifts internationella dag den 13 februari då vi samlas under temat "Än finns det en värld". Dagen kommer att genomföras digitalt.

Luleå stifts internationella konferensdag

Välkommen till Luleå stifts internationella dag den 13 februari då vi samlas under temat "Än finns det en värld". Dagen kommer att genomföras digitalt.

Vilken musik som spelas på begravningen är viktigt för många.

Ny höjd maxgräns vid begravningar

Idag 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

Barnets röst - min plats, mitt språk

Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

För första gången någonsin har Luleå stifts stiftsfullmäktige genomförts digitalt på grund av rådande pandemi. Ämnen som skogsbruk och gudstjänstliv lockade till debatt i detta fullmäktige som också livesändes.

Stiftsfullmäktige genomfördes digitalt

För första gången någonsin har Luleå stifts stiftsfullmäktige genomförts digitalt på grund av rådande pandemi. Ämnen som skogsbruk och gudstjänstliv lockade till debatt i detta fullmäktige som också livesändes.

En tredelad bild: En präst döper en tonårsflicka. Ett brudpar. En kista med blomdekoration.

Dop, vigsel, begravning och aktiviteter för konfirmander

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Nederluleå kyrka

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.