Ansvarig utgivare för Luleå stifts webbplats

Ansvarig utgivare

Eva-Maria Karlsson
Tfn 0920-26 47 24
eva-maria.karlsson@svenskakyrkan.se