Foto: Maria Lundström Pedersen

Miljö och hållbar utveckling

”Lär mig att minnas att denna jord och icke blott himlen är din.” (Sv Ps 183:3) Luleå stift vill med sitt arbete skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Luleå stift har antagit en hållbarhetsstrategi

I december 2021 antog stiftsstyrelsen en hållbarhetsstrategi. Biskop Åsa Nyström och Malin Skogqvist, samordnare, berättar mer om strategin, som vill ta ett helhetsgrepp på Luleå stifts arbete med en tydlig länk till Svenska kyrkans "Färdplan för klimatet".

Med hjälp av solen

I Piteå församling har man installerat en solcellsanläggning på församlingsgården. Se filmen där vaktmästaren Gunnar Vesterlund berättar om församlingens erfarenheter med att installera och driva anläggningen. (Piteå församlings hemsida)

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Puff

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och vardefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den. 

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden

Nu går utvecklingen åt ett håll då framtiden för vår planet äventyras. Därför måste vi nu tillsammans göra vad vi kan för att skapa långsiktig hållbarhet som garanterar en framtid för kommande generationer.

Miljöarbetets tre pelare i Luleå stift

Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre pelare:

  • Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt)
  • Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt)
  • Att leva som vi lär (etisk aspekt)

Detta betyder att

  • Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.
  • Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling. Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet.
  • Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.