För ledamöter i stiftsfullmäktige

Här finns stiftsfullmäktiges arbetsordning samt blanketter för att begära arvode eller ersättning för resa.