För ledamöter i stiftsfullmäktige

Här finns stiftsfullmäktiges arbetsordning samt blanketter för att begära arvode eller ersättning för resa, eller för att skicka in en motion.