Sammanträde på stiftskansliet i Luleå, maj 2015.
Foto: Emma Dahlbäck/Luleå stift

Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen utser två utskott, arbetsutskottet (AU) och egendomsutskottet (EU).

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är stiftsstyrelsens huvudsakliga beredningsorgan med ansvar för en bredd av områden.

Egendomsutskottet

Egendomsutskottet ansvarar för kapitalförvaltningsfrågor, förvaltade stiftelser och prästlönetillgångarna i Luleå stift.