Sammanträde på stiftskansliet i Luleå, maj 2015.
Foto: Emma Dahlbäck/Luleå stift

Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen utser två utskott, arbets- och personalutskottet (APU) och egendoms- och förvaltningsutskottet (EFU).