Foto: Luleå stift

Musik

I Svenska kyrkan har musiken en betydande roll, både i gudstjänsten och genom det musikaliska arbete som församlingarna driver.

Att musik betyder mycket för människan råder det inget tvivel om. Svenska kyrkan har bland annat barn- och ungdomskörer, babysång, ensembler, musikelever och mycket mer.

För din kyrkoavgift får du allt detta och en massa fina konserter i kyrkorna, för det mesta helt gratis!

Luleå stifts kyrkomusikerförening

Orkester spelar i en kyrka

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter, körer och dans. Svenska kyrkan står för ett musikliv som är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Men i kyrkan finns också heliga danser.