Meny

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Den världsvida kyrkan återfinns i storstadens slum, i skuggan under ett träd i väglöst land, i fjällkapell och bönhus, i det vanliga församlingsarbetet och i den solidariska handlingen.

I den globala kristna gemenskapen samarbetar kyrkorna för att dela erfarenheter och stödja varandra. Det är utgångspunkten för den internationella verksamheten. "Kyrkan i världen och i Luleå stift – handling och bön må bli ett".

Vänförsamlingar

Luleå stift arbetar aktivt med att skapa förutsättningar och erfarenhet av vänförsamlingsarbete.

Stiftet arbetar tillsammans med kyrkokansliet i Uppsala, Linköpings stift, EFS och de fem sydliga stiften i Tanzania. Kyrkorna håller seminarier, förmedlar kontakter samt utvecklar metoder och material som församlingarna har nytta av.

Kontaktperson

Maria Klasson Sundin

Maria Klasson Sundin

Biskopens adjunkt