Foto: Maria Klasson Sundin/Luleå stift

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Den världsvida kyrkan återfinns i storstadens slum, i skuggan under ett träd i väglöst land, i fjällkapell och bönhus, i det vanliga församlingsarbetet och i den solidariska handlingen.

I den globala kristna gemenskapen samarbetar kyrkorna för att dela erfarenheter och stödja varandra. Det är utgångspunkten för den internationella verksamheten. "Kyrkan i världen och i Luleå stift – handling och bön må bli ett".

 

Norwich cathedral.

Vänstiftet Norwich i England

Sedan 2002 har Luleå stift kontakter med Norwich stift som ligger cirka 20 mil nordöst om London. Norwich är en historisk plats med en mycket välkänd katedral från 1000-talet.

Biskopens resa i vänstiftet Konde

Den 9–13 maj besökte biskop Åsa Nyström vänstiftet Konde i Tanzania. Tillsammans med Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, mötte hon representanter för att vänstiftsrelationen ska utvecklas.

SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Närbild på en kvinna i vit blus som har händerna knäppta. Runt handelden bär hon ett armband med små ikonbilder.

Globala rådet i Luleå stift

Globala rådets uppgift är att vara referensgrupp för stiftets internationella arbete, flykting- och integrationsarbete samt hållbarhetsarbete.

Borgågemenskapen

Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap som rymmer de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden, Baltikum och på de brittiska öarna.