Foto: Maria Klasson Sundin/Luleå stift

Internationellt arbete

I Luleå stift finns ett omfattande internationellt engagemang. Vi tillhör världens största globala nätverk, den världsvida kyrkan.

Den världsvida kyrkan återfinns i storstadens slum, i skuggan under ett träd i väglöst land, i fjällkapell och bönhus, i det vanliga församlingsarbetet och i den solidariska handlingen.

I den globala kristna gemenskapen samarbetar kyrkorna för att dela erfarenheter och stödja varandra. Det är utgångspunkten för den internationella verksamheten. "Kyrkan i världen och i Luleå stift – handling och bön må bli ett".

 

Norwich cathedral.

Vänstiftet Norwich i England

Sedan 2002 har Luleå stift kontakter med Norwich stift som ligger cirka 20 mil nordöst om London. Norwich är en historisk plats med en mycket välkänd katedral från 1000-talet.

Biskopens resa i vänstiftet Konde

Den 9–13 maj besökte biskop Åsa Nyström vänstiftet Konde i Tanzania. Tillsammans med Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, mötte hon representanter för att vänstiftsrelationen ska utvecklas.

SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Borgågemenskapen

Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap som rymmer de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden, Baltikum och på de brittiska öarna.