Bild på boken Samiskt kyrkoliv.
Foto: Sara Andersson

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.

Boken Samiskt kyrkoliv är skriven av Birgitta Simma, tidigare stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv, på uppdrag av Luleå stift. Boken ger en bred överblick över samiskt kyrkoliv, dess historiska och kulturella förutsättningar.

Förhoppningen är att boken ska vara ett av många bidrag till att Svenska kyrkans åtaganden mot det samiska folket kan uppfyllas, särskilt de som handlar om att öka kunskapen om samisk historia och kultur, att stärka samiskt kyrkoliv och att värna och revitalisera de samiska språken.

Ett grundläggande förhållningssätt i samisk andlighet är att tacka och välsigna. Nu önskar vi att boken kommer till välsignelse både i och utanför vårt stift!

Samtalsguide

Till boken finns en samtalsguide, framtagen av Sensus. Den vill vara ett stöd för små grupper som vill använda boken Samiskt kyrkoliv som utgångspunkt för samtal.

I guiden finns tips på upplägg av en studiecirkel och förslag på förhållningssätt i samtalen.

Ladda ner samtalsguiden (pdf)

Beställ boken

Boken kostar 229 kr och finns att beställa hos Argument förlag
Artikelnr: 2462
ISBN: 978-91-7315-625-7

Om boken

(Sammanfattning från bokens baksida)

I den samiska kristna traditionen finns djupa brunnar att ösa ur. Här finns en förståelse för att spiritualiteten behöver ta sig kroppsliga uttryck och många tusen års erfarenhet av den livsnödvändiga respekten för skapelsen. Här finns också välsignelsen som en bärande grund i vardagen. Detta är en skatt som kan berika hela kristenheten. Bön, välsignelse och handling går hand i hand i samisk spiritualitet. Andligheten lever i det dagliga livet. I boken ger Birgitta Simma grundkunskaper om samisk historia, kultur, spiritualitet och traditioner. Hennes förhoppning är att församlingar, genom att få en större förståelse för samiskt kyrkoliv, ska bli bättre rustade att möta behoven av andliga rum där samer kan bära med sig sin identitet och kultur och på lika villkor bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Birgitta Simma berättar också om Sápmi, de samiska språken, samerna som urfolk och förtryckt folkgrupp och om försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Flertalet personer delar med sig av sina erfarenheter av att vara same idag. 

Om författaren

Birgitta Simma arbetade tidigare som stiftsadjunkt i Luleå stift med ansvar för teologiskt och praktiskt utvecklingsarbete inom samiskt kyrkoliv och är själv same. Läs intervju nedan. 

Intervju med Birgitta Simma

Med boken Samiskt kyrkoliv hoppas Birgitta Simma kunna fylla i de många kunskapsluckor som finns om samerna och deras kultur, historia och livsvillkor.
– Jag såg behovet och bestämde mig för att göra något, säger hon.

Foto på Birgitta Simma.
Birgitta Simma har skrivit boken "Samiskt kyrkoliv". Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Arbetet med boken har tagit flera år. Det som från början var tänkt att bli en mindre bok, riktad till Luleå stift, har vuxit till ett betydligt mer omfattande material. I boken, Samiskt kyrkoliv, varvar Birgitta Simma historiska tillbakablickar med fakta om samisk teologi, kultur och aktuell forskning. Försoningsprocessen med Svenska kyrkan och samernas rättigheter är en annan viktig del. Här finns också personliga reflektioner från samer. 

– Jag hoppas att de här rösterna ska ge en bild av mångfalden i Sápmi och hur människor lever med sitt arv och de samiska erfarenheterna, säger Birgitta Simma som själv är same. 

Hon arbetade tidigare som stiftsadjunkt i Luleå stift med ansvar för teologiskt och praktiskt utvecklingsarbete inom samiskt kyrkoliv.

Läs hela intervjun på argument.se 

”Samiskt kyrkoliv” firad i Jokkmokk

Festlig stämning och stolthet när den nya boken ”Samiskt kyrkoliv” firades i Jokkmokk. En bok som bidrar till nya insikter och inspiration att lära sig mer.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.