Litteratur säljes

Stiftshistoriska sällskapet säljer ett antal antologier och skrifter.

Ingångar till norrländsk kyrkohistoria
Nr 1: Skrifter från Luleåstiftshistoriska sällskap. Slutsåld.

Kommande volymer i skriftserien

  • Nr 10  ”Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven,” utkommer våren 2021 på Artos förlag.
  • Nr 11 Eva Hellman: ”Byabönen i Tornedalen ur ett kyrkohistoriskt perspektiv”. Utkommerhösten 2021.