Litteratur säljes

Stiftshistoriska sällskapet säljer ett antal antologier och skrifter.

Bokomslag där möten äger rum

Där möten äger rum

Om bönhusen i övre Norrland

Kretsen kring Rosenius

Släkten, vännerna och breven.

Byabönen i Tornedalen

Ur ett kyrkohistoriskt perspektiv

Från nyläseri till bibelbälte

Kyrka och väckelse i Västerbotten

Kvinnor och andlighet i norr

Historiska och litterära perspektiv

Carl Olof Rosenius betydelse

– regionalt, nationellt och internationellt

Gränsöverskridande kyrkohistoria

De språkliga minoriteterna på Nordkalotten. Red. Daniel Lindmark.

Arjeplogsväckelsen 1905

I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-1916

Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer

År 2012 var det 200 år sedan Vilhelmina bildade ett eget pastorat. Antologin handlar om olika aspekter av Vilhelminas historia.

Från bönhusrörelse till samarbetskyrka

Skelleftebygden är känd för att vara en genuin EFS-bygd. Boken beskriver lokalförenings förhållande till de båda församlingarna Sankt Olovs församling och Skellefteå landsförsamling.

Väckelse i gränsland

Ur laestadianismens tidigaste historia. Red. Daniel Lindmark.