Foto: Luleå stift

Stiftskansliet

Välkommen att ta kontakt med oss på stiftskansliet!

Kontakta personalen

Personal

Hitta snabbt till

Pressekreterare, biskop och stiftsdirektor

Kontaktuppgifter och öppettider

E-post

lulea.stift@svenskakyrkan.se

Telefon

0920-26 47 00 (08.00–12.00, 13.00–16.00)

Fax

0920-26 47 70

Postadress

Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå

Besöksadress

Stationsgatan 40 (08.00–12.00, 13.00–15.00)

Luleå stifts dataskyddsombud

AGIO/August Berg , 070-712 98 84
august.berg@agio.se
Agio System och Kompetens AB

Ansvarig utgivare för Luleå stifts webbplats

Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson. Läs mer om ansvarig utgivare