Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift sammanträder två gånger per år. Fullmäktige beslutar om stiftets plan för verksamhet och ekonomi (budget), fastställer årsredovisning, utser stiftsstyrelse och revisorer samt beslutar i andra principiellt viktiga frågor.

Ledamöterna väljs vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Då kan alla medlemmar som fyllt 16 år rösta på vilka som ska representera dem de kommande åren.

Aktuell mandatperiod är 2018–2021. Vid kyrkovalet i september 2021 valdes ledamöter till stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022–2025. 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

 • 27 maj kl 18.00–21.30 Genomförs digitalt.
 • 19–20 november Avgående och tillträdande fullmäktige

 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

 • 13-14 maj 2022

 • 18-19 november 2022

Nyheter om stiftsfullmäktige

stiftsfullmäktiges Presidum

Elisabeth Engberg (POSK), ordförande
Yvonne Stålnacke (s), 1:e vice ordförande
Bertil Burén (c), 2:e vice ordförande

NOMINERINGSGRUPPER och mandatfördelning

I bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) · 23
 • Borgerligt alternativ (BorgA) · 2
 • Centerpartiet (c) · 6
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK) · 1
 • Frimodig kyrka (FK) · 2
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) · 3
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) · 1
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) · 10
 • Sverigedemokraterna (SD) · 2
 • Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) · 1