Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift sammanträder två gånger per år. Fullmäktige beslutar om stiftets plan för verksamhet och ekonomi (budget), fastställer årsredovisning, utser stiftsstyrelse och revisorer samt beslutar i andra principiellt viktiga frågor. Ledamöterna i stiftets fullmäktige väljs vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan har rösträtt och kan rösta till stiftsfullmäktige i sitt stift. Aktuell mandatperiod är 2018–2021. Vid kyrkovalet i september 2021 väljs ledamöter till stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025. 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

 • 27 maj kl 18.00–21.30 Genomförs digitalt.
 • 19–20 november Avgående och tillträdande fullmäktige

 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022

 • 13-14 maj 2022

 • 18-19 november 2022

stiftsfullmäktiges Presidum

Elisabeth Engberg (posk), ordförande
Yvonne Stålnacke (s), 1:e vice ordförande
Bertil Burén (c), 2:e vice ordförande

Tidigare stiftfullmäktige

Mandatfördelning i stiftsfullmäktige 2018–2021

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 23
Borgerligt alternativ 2
Centerpartiet 6
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 1
Frimodig kyrka 2
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 3
Miljöpartister i Svenska kyrkan 1
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 10
Sverigedemokraterna 2
Vänstern i Svenska Kyrkan 1

NOMINERINGSGRUPPER

I bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
 • Borgerligt alternativ (BorgA)
 • Centerpartiet (c)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
 • Sverigedemokraterna (SD)
 • Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)

Kontakta stiftsfullmäktige via

Sofia Larsson

Sofia Larsson

Administratör

Elisabeth Åkerlund

Elisabeth Åkerlund

Luleå stift

Biskopens sekreterare