Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift sammanträder två gånger per år. De beslutar om stiftets plan för verksamhet och ekonomi (budget), fastställer årsredovisning, utser stiftsstyrelse och revisorer samt beslutar i andra principiellt viktiga frågor.

Ledamöterna väljs vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Då kan alla medlemmar som fyllt 16 år rösta på vilka som ska representera dem de kommande åren.

Aktuell mandatperiod är 2022-2025. Vid kyrkovalet i september 2021 valdes ledamöterna till stiftsfullmäktige.  

Stiftsfullmäktige antog plan för 2023

Fredag 18–lördag 19 november sammanträdde Luleå stift stiftsfullmäktige i Luleå. På dagordningen stod bland annat att anta plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. De fördjupade sig också i bland annat strukturfrågor.

Nyheter om stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige antog plan för 2023

Publicerad:

Fredag 18–lördag 19 november sammanträdde Luleå stift stiftsfullmäktige i Luleå. På dagordningen stod bland annat att anta plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. De fördjupade sig också i bland annat strukturfrågor.

Kungörelse om sammanträde för stiftsfullmäktige i Luleå stift 18–19 november 2022

Publicerad:

Fredag den 18–lördag den 19 november 2022 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Sammanträdet äger rum på Quality Hotel i Luleå.

Stiftsfullmäktige fördjupade sig i hållbarhet

Publicerad:

Fredag 13 maj–lördag 14 maj möttes Luleå stifts stiftsfullmäktige. Den mesta tiden ägnades åt olika fördjupningsföreläsningar på ämnet hållbar utveckling. Det handlade bland annat om hopp, civilförsvar, social hållbarhet och miljörätt.

Stiftsfullmäktige har mötts i Luleå

Publicerad:

Fredag den 19 november och lördag den 20 november sammanträdde stiftsfullmäktige. Mandatperiodens sista möte antog Luleå stifts verksamhetsplan och budget för 2022–2024 innan det nya stiftsfullmäktige, som valdes vid kyrkovalet i september, bland annat valde ny stiftsstyrelse och ledamöter till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige samlades digitalt

Publicerad:

Gudstjänstliv, ekonomi och utmaningar var var några av de ämnen som togs upp när Luleå stifts stiftsfullmäktige hölls den 27 maj. Liksom i november hölls detta möte digitalt.

Stiftsfullmäktige 2022–2025

Stiftsfullmäktiges presidium

Elisabeth Engberg (POSK), ordförande
Kerstin Olla Grahn (c), 1:e vice ordförande
Anna Lundberg (s), 2:e vice ordförande

Nomineringsgrupper och mandatfördelning

I bokstavsordning:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) · 21
Borgerligt alternativ (BorgA) · 2
Centerpartiet (c) · 5
Frimodig kyrka (FK) · 2
Himmel och Jord (HoJ) · 1
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) · 2
Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna (MPSKDG) · 2
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) · 10
Sverigedemokraterna (SD) · 2
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) · 4

Tidigare stiftsfullmäktige

Här finns material från stiftsfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2022–2025.

För ledamöter i stiftsfullmäktige

Här finns stiftsfullmäktiges arbetsordning samt blanketter för att begära arvode eller ersättning för resa, eller för att skicka in en motion.

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen utser två utskott, arbetsutskottet (AU) och egendomsutskottet (EU).