Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift sammanträder två gånger per år. Fullmäktige beslutar om stiftets plan för verksamhet och ekonomi (budget), fastställer årsredovisning, utser stiftsstyrelse och revisorer samt beslutar i andra principiellt viktiga frågor. Ledamöterna i stiftets fullmäktige väljs vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan har rösträtt och kan rösta till stiftsfullmäktige i sitt stift. Aktuell mandatperiod är 2018–2021. Vid kyrkovalet i september 2021 väljs ledamöter till stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025. 

Stiftsfullmäktiges sammanträden 2021

 • 27 maj kl 18-21. OBS! Nytt datum. Genomförs digitalt.
 • 19-20 november (avgående och tillträdande fullmäktige)

 

Stiftsfullmäktiges sammanträde 27 maj

På den här sidan kommer du framöver att hitta kungörelsen, handlingar, instruktioner för att delta (för dig som är ledamot) samt länk till sändningen av stiftsfullmäktige. Observera att datumet för sammanträdet är ändrat från den 29 maj till den 27 maj.

Mall för motioner till stiftsfullmäktige

Använd den här mallen när du som ledamot i stiftsfullmäktige vill skicka in motioner till sammanträden (Word-fil).

stiftsfullmäktiges Presidum

Elisabeth Engberg (posk) är ordförande i stiftsfullmäktige.
Yvonne Stålnacke (s) är 1:e vice ordförande.
Bertil Burén (c) är 2:e vice ordförande.

Tidigare stiftfullmäktige

Mandatfördelning i stiftsfullmäktige 2018–2021

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 23
Borgerligt alternativ 2
Centerpartiet 6
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 1
Frimodig kyrka 2
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 3
Miljöpartister i Svenska kyrkan 1
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 10
Sverigedemokraterna 2
Vänstern i Svenska Kyrkan 1

NOMINERINGSGRUPPER

I bokstavsordning:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
 • Borgerligt alternativ (BorgA)
 • Centerpartiet (c)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
 • Sverigedemokraterna (SD)
 • Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK)

Kontakta stiftsfullmäktige via

Sofia Larsson

Sofia Larsson

Administratör

Elisabeth Åkerlund

Elisabeth Åkerlund

Luleå stift

Biskopens sekreterare