Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.
Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift sammanträder två gånger per år. De beslutar om stiftets plan för verksamhet och ekonomi (budget), fastställer årsredovisning, utser stiftsstyrelse och revisorer samt beslutar i andra principiellt viktiga frågor.

Ledamöterna väljs vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Då kan alla medlemmar som fyllt 16 år rösta på vilka som ska representera dem de kommande åren.

Aktuell mandatperiod är 2022-2025. Här finns lista över stiftsfullmäktiges ledamöter som valdes vid kyrkovalet i september 2021.  

Nyheter om stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige sammanträdde i ett kyligt Luleå

Publicerad:

Den 17–18 november sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift. De beslutade bland annat om plan för verksamhet och ekonomi samt nya placeringsriktlinjer. Ledamöterna fick också en fördjupning i arbetet med unga vuxna och en introduktion i sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Kungörelse om sammanträde för stiftsfullmäktige i Luleå stift 17–18 november 2023

Publicerad:

Den 17–18 november 2023 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Sammanträdet äger rum på stiftskansliet i Luleå.

Kallelse till stiftsfullmäktige i november 2023

Publicerad:

Den 17–18 november 2023 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Ordinarie ledamöter behöver därför anmäla sitt deltagande. Sammanträdet äger rum i Luleå.

Stiftsfullmäktige 2022–2025

Stiftsfullmäktiges presidium

Elisabeth Engberg (POSK), ordförande
Kerstin Olla Grahn (c), 1:e vice ordförande
Anna Lundberg (s), 2:e vice ordförande

Nomineringsgrupper och mandatfördelning

I bokstavsordning:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) · 21
Borgerligt alternativ (BorgA) · 2
Centerpartiet (c) · 5
Frimodig kyrka (FK) · 2
Himmel och Jord (HoJ) · 1
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr) · 2
Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna (MPSKDG) · 2
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) · 10
Sverigedemokraterna (SD) · 2
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) · 4

Ledamöter i stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige består av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper för mandatperioden 2022–2025.

Tidigare stiftsfullmäktige

Här finns material från stiftsfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2022–2025.

För ledamöter i stiftsfullmäktige

Här finns stiftsfullmäktiges arbetsordning samt blanketter för att begära arvode eller ersättning för resa, eller för att skicka in en motion.

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen utser två utskott, arbetsutskottet (AU) och egendomsutskottet (EU).