Foto: Luleå stift

Praktik

En del av utbildningen är en åtta veckors handledd praktik i församling. Här hittar du information och nödvändiga dokument.

Praktiken är en del av de stiftsförlagda momenten i utbildningen. För diakon- och präststuderande är det också en del av antagningsprocessen. Praktiken genomförs i två olika församlingar, i fyraveckorsperioder. Praktikplacering ansvarar de profilansvariga för. Under praktiken får man ett skattepliktigt praktikarvode på 19000 kronor per fyraveckorsperiod.

 

 

Praktikantkurs för präststuderande

För dig som studerar till präst arrangeras årligen en praktikant- och tjänstebiträdeskurs. Den är tänkt både för dem som ska ge sig in på sin första praktik och dem som varit med längre. Genom kursen vill vi rusta studerande för de uppgifter det innebär att göra praktik eller arbeta som tjänstebiträde, samt med samtal och erfarenhetsutbyte stödja gemenskap och prästidentitet.

Det är möjligt att delta flera gånger under en studietid. Ta kontakt med Luleå stift om du har funderingar kring det.

utdrag ur belastningsregistret

Innan en praktikplacering inleds måste man uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister. Det utdrag du ska begära ut heter ” Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” och finns här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Utdraget skickas med post (inte mail) till Elisabeth Åkerlund, Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå. Det görs en notering i diariet om att du har uppvisat utdraget, sedan returneras det till dig med post.